Školní jídelna

PRO STRÁVNÍKY

ZÁKLADNÍ INFORMACE KE STRAVOVÁNÍ VE ŠJ HORKA NAD MOR.

1. Přihlášení ke stravování
Na každý školní rok se vyplňuje vždy nová „Závazná přihláška ke stravování“.
Přihlášky na nový školní rok jsou přijímány až od 1.6. končícího školního roku.
Přihlášku je nutné vyplnit on-line na našich webových stránkách, nebo vyplnit papírovou, podepsat a odeslat ve formátu PDF na e-mail školní jídelny, nebo doručit osobně do kanceláře ŠJ.
Do přihlášky prosím vyplňte všechny požadované údaje, zejména fungující
e-mailovou adresu.
Strávníci jsou automaticky přihlašováni ke stravě na další měsíc, bez ohledu na úhradu
stravného! Pokud někdo na konci měsíce nezaplatí stravné, neznamená to, že nebude
automaticky přihlášen na měsíc následující. Pokud se dále nechcete stravovat, musíte to dát
vědět do kanceláře ŠJ, nejlépe e-mailem na sjhorka@seznam.cz

DALŠÍ INFORMACE NAJDETE ZDE:Základní informace pro strávníky

Změna cen stravného

29.5.2022

UPOZORNĚNÍ PRO STRÁVNÍKY

Nový ceník stravného platný od 1. 1. 2022

Vážení rodiče a strávníci,

dovolujeme si Vás upozornit, že ode dne 1. 1. 2022 dochází ke změně cen stravného.

Ceník stravného platný od 1.1. 2022

 

Věk

Cena

Přesnídávka

Oběd

Svačina

3-6 let

46,00 Kč

9,00Kč

+3,00Kč nápoj

25,00 Kč

9,00 Kč

7 let

50,00 Kč

10,00 Kč+3,00 nápoj

27,00 Kč

10,00 Kč

7-10 let

27,00 Kč

     

11-14 let

31,00 Kč

     

15 let a více

37,00 Kč

     

Svačinky ZŠ

 

20,00 Kč

     

Cizí strávníci

 

80,00 Kč

     
           

 

 

V Horce nad Moravou 6.7. 2022

Olga Blažencová, vedoucí ŠJ

 

Přihlášení ke stravování

10.6.2020

Základní škola a Mateřská škola Horka nad Moravou

Vážení rodiče, vážení strávníci,

pokud máte zájem o stravování svých dětí ve školní jídelně ve školním roce 2021/2022, vyplňte, prosím, závaznou přihlášku ke stravování, nejlépe do 30.6.2021.
Vyplněnou přihlášku můžete odevzdat v kanceláři školní jídelny nebo poslat e-mailem, formulář ke stažení i on-line najdete na http://www.zshorka.cz/skolni-jidelna/dokumenty-sj/.

Ke dni 30.6.2021 vyúčtujeme stravné za uplynulý školní rok. Přeplatky stravného vám

v průběhu července 2021 zašleme zpět na účet, ze kterého bylo stravné uhrazeno nebo hotově v kanceláři ŠJ.


S pozdravem

Olga Blažencová
vedoucí školní jídelny

ZŠ a MŠ Horka nad Moravou
tel. 601 537 678
e-mail: sjhorka@seznam.cz
www.zshorka.cz

Skutečně zdravá škola

22.1.2017

Skutečně zdravá škola – projekt, ve kterém je zapojena i naše škola má nový klip:

https://www.youtube.com/watch?v=lAVCBDrFQh8