Školní jídelna

Nový ceník stravného

3.12.2018

UPOZORNĚNÍ PRO STRÁVNÍKY

Nový ceník stravného platný od 1.1. 2019

Vážení rodiče a strávníci,

dovolujeme si Vás upozornit, že ode dne 1. 1. 2019 dochází ke změně cen stravného.

Ceník stravného platný od 1.1.2019

Věk Cena Přesnídávka Oběd Svačina
3-6 let 41,00 Kč 9,00 Kč 23,00 Kč 9,00 Kč
7 let 44,00 Kč 9,00 Kč 26,00 Kč 9,00 Kč
7-10 let 27,00 Kč
11-14 let 31,00 Kč
15 let a více 37,00 Kč
Svačinky ZŠ 20,00 Kč
Cizí strávníci 58,00 Kč

Strávníkům, kteří hradí stravné inkasní platbou, bude stravné na leden 2019 sraženo dne 20.12. 2018.

Prosím všechny, kterých se to týká, aby si u banky navýšili finanční limit do tohoto data, jinak jim inkasní platba neprojde.

V Horce nad Moravou 30.11. 2018

Olga Blažencová, vedoucí ŠJ

UPOZORNĚNÍ STRÁVNÍKŮM ŠKOLNÍ JÍDELNY

21.8.2018

Česká spořitelna ruší k 31. 12. 2018 sběrné účty, tzv. SPOROŽIRA.

Sdělujeme tímto, že od nového školního roku 2018/2019 (1.9. 2018) nebudeme přijímat platby inkasem ze sporožirového účtu u České spořitelny.

Plátci, kteří platili stravné inkasem ze sporožirového účtu u ČS, budou moci platbu hradit inkasem ze svého běžného účtu. Vedoucí ŠJ je nutné nahlásit číslo účtu, ze kterého se platba bude inkasovat (v přihlášce ke stravování). U svého peněžního ústavu zadejte prosím svolení k inkasu ve prospěch níže uvedeného účtu.

Všechny platby se budou přijímat na účet stravného u ČS a.s.

050016-1809609309/0800

Přihláška ke stravování

3.6.2018

Vážení rodiče, vážení strávníci,
pokud máte zájem o stravování svých dětí ve školní jídelně ve školním roce 2018/2019, vyplňte, prosím, závaznou přihlášku ke stravování, nejlépe do 29.6.2018.
Vyplněnou přihlášku můžete odevzdat v kanceláři školní jídelny nebo poslat e-mailem, formulář ke stažení i on-line najdete na http://www.zshorka.cz/skolni-jidelna/dokumenty-sj/.
Ke dni 29.6.2018 vyúčtujeme stravné za uplynulý školní rok. Přeplatky stravného vám v průběhu července 2018 zašleme zpět na účet, ze kterého bylo stravné uhrazeno.
V případě platby složenkou vyplatíme přeplatek hotově v pokladně školní jídelny.

Prázdninový provoz pro MŠ :

školní jídelna je v období školních prázdnin v provozu od 2.7. do 13. 7.2018 a dále od 27.8. do 30.8.2018.
Platby stravného na prázdniny probíhají hotově v kanceláři školní jídelny do 29.6.2018.

S pozdravem

Olga Blažencová
vedoucí školní jídelny

ZŠ a MŠ Horka nad Moravou
tel. 585 378 008
e-mail: sjhorka@seznam.cz
www.zshorka.cz

Nový ceník stravného

25.8.2017

Ceník stravného platný od 1.9.2017

Věk Cena Svačina Oběd Pitný režim
3-6 let 39,00 Kč 8,00 Kč 22,00 Kč 1,00 Kč
7 let 42,00 Kč 8,00 Kč 25,00 Kč 1,00 Kč
7-10 let 25,00 Kč
11-14 let 29,00 Kč
15 let a více 35,00 Kč
Cizí strávníci 56,00 Kč
Důchodci 49,00 Kč

Horka nad Moravou 1.8.2017

Olga Blažencová, vedoucí školní jídelny

 

Skutečně zdravá škola

22.1.2017

Skutečně zdravá škola – projekt, ve kterém je zapojena i naše škola má nový klip:

https://www.youtube.com/watch?v=lAVCBDrFQh8