Školní jídelna

Nové informace pro strávníky

29.5.2019

PRO STRÁVNÍKY

ZÁKLADNÍ INFORMACE KE STRAVOVÁNÍ V ŠJ Horka nad Moravou

PLATNÉ OD 1.9.2019.

1. Přihlášení ke stravování

Na každý školní rok se vyplňuje vždy nová „Závazná přihláška ke stravování“.

Přihlášky na nový školní rok jsou přijímány až od 1.6. končícího školního roku.

Přihlášku je nutné vyplnit on-line na našich webových stránkách, nebo vyplnit papírovou, podepsat a odeslat ve formátu PDF na e-mail školní jídelny, nebo doručit osobně do kanceláře ŠJ.

Do přihlášky prosím vyplňte všechny požadované údaje, zejména fungující e-mailovou adresu a telefonní číslo.

Strávníci jsou automaticky přihlašováni ke stravě na další měsíc, bez ohledu na úhradu stravného! Pokud někdo na konci měsíce nezaplatí stravné, neznamená to, že nebude automaticky přihlášen na měsíc následující. Pokud se dále nechcete stravovat, musíte to dát vědět do kanceláře ŠJ, nejlépe e-mailem na sjhorka@seznam.cz

2. Odhlášení stravy

Odhlašuje se vždy pracovní den předem do 12.00 hod!

3. Cena stravy od 1.1.2019

            Děti MŠ                   celodenní 41,-Kč     

            Děti MŠ nad 6 let    celodenní 44,-Kč     

            Žáci ZŠ 7-10let                     27-Kč

            Žáci ZŠ 11-14let                   31,-Kč

            Žáci ZŠ 15 a více                 37,-Kč

Svačinky ZŠ 20,-Kč

          

Za děti v MŠ se hradí celodenní strava (přesnídávka, oběd, svačina). Výjimka bude udělena pouze pro děti se zdravotnímy problémy (potravinové alergie).

4. Placení stravy

Platí se předem, jednou částkou na celý následující měsíc!!! Stravné je nutno uhradit tak, aby bylo připsáno na náš účet nejpozději poslední den předcházejícího měsíce (na září je potřeba zaplatit do 31.8.).

Zpravidla 20. v měsíci, přihlásíme všechny strávníky na následující měsíc. Potom podle zvoleného typu platby následuje:

Platba inkasem

Pro platbu inkasem je nutné povolit ve své bance inkaso ve prospěch

účtu ŠJ 050016-1809609309/0800, limit ani variabilní symbol není nutný. Pokud přesto chcete zadat limit inkasa, zadejte v dostatečné výši. Po přihlášení strávníků na nový měsíc, žádáme do bank o inkaso stravného, pokud inkaso z nějakého důvodu neprojde, posíláme upozornění e- mailem, že platba nebyla provedena.

Platba jednorázovým převodem

Po přihlášení strávníků na nový měsíc odesíláme informační e-mail, ve kterém je uvedeno kolik je potřeba zaplatit, včetně variabilního symbolu platby. Variabilní symbol je strávníkovi přidělen po zaregistrování přihlášky a je po celou dobu stravování stejný!

Vyúčtování stravného

Závěrečné vyúčtování stravného je prováděno na konci června, všechny přeplatky jsou vráceny zpět na účty, ze kterých nám bylo stravné placeno.

(Případný prázdninový provoz MŠ se hradí zvlášť přímo ve ŠJ)

Jídlonosiče

Žáci mají nárok na stravu do jídlonosiče pouze první den nemoci, na následující dny nepřítomnosti si stravu musí odhlásit!!!!

Strava pro nemocné žáky se vydává od 11.00-11.30hod v prostoru jídelny . Pokud přijdete později, musíte jít pro stravu z boku budovy přes kancelář ŠJ.

 

Nový ceník stravného

3.12.2018

UPOZORNĚNÍ PRO STRÁVNÍKY

Nový ceník stravného platný od 1.1. 2019

Vážení rodiče a strávníci,

dovolujeme si Vás upozornit, že ode dne 1. 1. 2019 dochází ke změně cen stravného.

Ceník stravného platný od 1.1.2019

Věk Cena Přesnídávka Oběd Svačina
3-6 let 41,00 Kč 9,00 Kč 23,00 Kč 9,00 Kč
7 let 44,00 Kč 9,00 Kč 27,00 Kč 8,00 Kč
7-10 let 27,00 Kč
11-14 let 31,00 Kč
15 let a více 37,00 Kč
Svačinky ZŠ 20,00 Kč
Cizí strávníci 58,00 Kč

V Horce nad Moravou 30.11. 2018

Olga Blažencová, vedoucí ŠJ

Přihláška ke stravování

3.6.2018

Vážení rodiče, vážení strávníci,
pokud máte zájem o stravování svých dětí ve školní jídelně ve školním roce 2018/2019, vyplňte, prosím, závaznou přihlášku ke stravování, nejlépe do 29.6.2018.
Vyplněnou přihlášku můžete odevzdat v kanceláři školní jídelny nebo poslat e-mailem, formulář ke stažení i on-line najdete na http://www.zshorka.cz/skolni-jidelna/dokumenty-sj/.
Ke dni 29.6.2018 vyúčtujeme stravné za uplynulý školní rok. Přeplatky stravného vám v průběhu července 2018 zašleme zpět na účet, ze kterého bylo stravné uhrazeno.
V případě platby složenkou vyplatíme přeplatek hotově v pokladně školní jídelny.

Prázdninový provoz pro MŠ :

školní jídelna je v období školních prázdnin v provozu od 2.7. do 13. 7.2018 a dále od 27.8. do 30.8.2018.
Platby stravného na prázdniny probíhají hotově v kanceláři školní jídelny do 29.6.2018.

S pozdravem

Olga Blažencová
vedoucí školní jídelny

ZŠ a MŠ Horka nad Moravou
tel. 585 378 008
e-mail: sjhorka@seznam.cz
www.zshorka.cz

Skutečně zdravá škola

22.1.2017

Skutečně zdravá škola – projekt, ve kterém je zapojena i naše škola má nový klip:

https://www.youtube.com/watch?v=lAVCBDrFQh8