Školní jídelna

ŠJ – ZMĚNA TELEFONNÍHO ČÍSLA

17.8.2020

Nové telefonní číslo Školní jídelny je

601 537 678

Změna cen stravného

29.6.2020

UPOZORNĚNÍ PRO STRÁVNÍKY

Nový ceník stravného platný od 1. 9. 2020

Vážení rodiče a strávníci,

dovolujeme si Vás upozornit, že ode dne 1. 9. 2020 dochází ke změně cen stravného.

Ceník stravného platný od 1.9. 2020

 

Věk

Cena

Přesnídávka

Oběd

Svačina

3-6 let

46,00 Kč

9,00Kč

+3,00Kč nápoj

25,00 Kč

9,00 Kč

7 let

50,00 Kč

10,00 Kč+3,00 nápoj

27,00 Kč

10,00 Kč

7-10 let

27,00 Kč

     

11-14 let

31,00 Kč

     

15 let a více

37,00 Kč

     

Svačinky ZŠ

 

20,00 Kč

     

Cizí strávníci

 

75,00 Kč

     
           

Strávníkům, kteří hradí stravné inkasní platbou, bude stravné na září 2020 sraženo dne 20.8 2020.

Prosím všechny, kterých se to týká, aby si u banky navýšili finanční limit do tohoto data, jinak jim inkasní platba neprojde.

V Horce nad Moravou 1.7. 2020

Olga Blažencová, vedoucí ŠJ

 

Přihlášení ke stravování

10.6.2020

Základní škola a Mateřská škola Horka nad Moravou

Vážení rodiče, vážení strávníci,

pokud máte zájem o stravování svých dětí ve školní jídelně ve školním roce 2020/2021, vyplňte, prosím, závaznou přihlášku ke stravování, nejlépe do 30.6.2020.
Vyplněnou přihlášku můžete odevzdat v kanceláři školní jídelny nebo poslat e-mailem, formulář ke stažení i on-line najdete na http://www.zshorka.cz/skolni-jidelna/dokumenty-sj/.

Ke dni 30.6.2020 vyúčtujeme stravné za uplynulý školní rok. Přeplatky stravného vám

v průběhu července 2020 zašleme zpět na účet, ze kterého bylo stravné uhrazeno nebo hotově v kanceláři ŠJ.


S pozdravem

Olga Blažencová
vedoucí školní jídelny

ZŠ a MŠ Horka nad Moravou
tel. 601 537 678
e-mail: sjhorka@seznam.cz
www.zshorka.cz

Skutečně zdravá škola

22.1.2017

Skutečně zdravá škola – projekt, ve kterém je zapojena i naše škola má nový klip:

https://www.youtube.com/watch?v=lAVCBDrFQh8