Školní jídelna

ŠJ – ZMĚNA TELEFONNÍHO ČÍSLA

17.8.2020

Nové telefonní číslo Školní jídelny je

601 537 678

Změna cen stravného

29.6.2020

UPOZORNĚNÍ PRO STRÁVNÍKY

Nový ceník stravného platný od 1. 9. 2020

Vážení rodiče a strávníci,

dovolujeme si Vás upozornit, že ode dne 1. 9. 2020 dochází ke změně cen stravného.

Ceník stravného platný od 1.9. 2020

 

Věk

Cena

Přesnídávka

Oběd

Svačina

3-6 let

46,00 Kč

9,00Kč

+3,00Kč nápoj

25,00 Kč

9,00 Kč

7 let

50,00 Kč

10,00 Kč+3,00 nápoj

27,00 Kč

10,00 Kč

7-10 let

27,00 Kč

     

11-14 let

31,00 Kč

     

15 let a více

37,00 Kč

     

Svačinky ZŠ

 

20,00 Kč

     

Cizí strávníci

 

75,00 Kč

     
           

Strávníkům, kteří hradí stravné inkasní platbou, bude stravné na září 2020 sraženo dne 20.8 2020.

Prosím všechny, kterých se to týká, aby si u banky navýšili finanční limit do tohoto data, jinak jim inkasní platba neprojde.

V Horce nad Moravou 1.7. 2020

Olga Blažencová, vedoucí ŠJ

 

Přihlášení ke stravování a prázdninový provoz ŠJ

10.6.2020

Základní škola a Mateřská škola Horka nad Moravou

Vážení rodiče, vážení strávníci,

pokud máte zájem o stravování svých dětí ve školní jídelně ve školním roce 2020/2021, vyplňte, prosím, závaznou přihlášku ke stravování, nejlépe do 30.6.2020.
Vyplněnou přihlášku můžete odevzdat v kanceláři školní jídelny nebo poslat e-mailem, formulář ke stažení i on-line najdete na http://www.zshorka.cz/skolni-jidelna/dokumenty-sj/.

Ke dni 30.6.2020 vyúčtujeme stravné za uplynulý školní rok. Přeplatky stravného vám

v průběhu července 2020 zašleme zpět na účet, ze kterého bylo stravné uhrazeno nebo hotově v kanceláři ŠJ.


Prázdninový provoz pro MŠ:


školní jídelna je v období školních prázdnin v provozu od 1.7. do 24. 7.2020 a dále od 24.8. do 31.8. 2020.


Platby stravného na prázdniny probíhají hotově v kanceláři školní jídelny nebo jednorázovou platbou na účet stravného 050016-1809609309/0800.S pozdravem

Olga Blažencová
vedoucí školní jídelny

ZŠ a MŠ Horka nad Moravou
tel. 585 378 008
e-mail: sjhorka@seznam.cz
www.zshorka.cz

Provoz školní jídelny od 25.5.2020

15.5.2020

PROVOZ ŠKOLNÍ JÍDELNY

Pro žáky 1. stupně ZŠ bude provoz školní jídelny obnoven od 25.5.2020, a to v souladu se „Souborem hygienických pokynů pro školy a školská zařízení“ vydaném dne 2.5.2020 Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy a v souladu s „Harmonogramem uvolňování v oblasti školství“ viz. www.msmt.cz

Žáci se budou stravovat ve skupinách tak, jak jsou ve třídě za dodržení hygienických a bezpečnostních opatření:

Pokrmy vydává personál včetně čistých příborů. Strávníci si sami jídlo a pití nenabírají a neberou si ani příbory. V jídelně se při výdeji jídla nesmí potkávat žáci z různých skupin žáků. Při stravování jsou zajištěny obvyklé rozestupy jako ve třídě. A dále je nutné zajistit rozestupy mezi jednotlivými skupinami. Rouška se odkládá pouze při samotné konzumaci jídla a pití, a to do vlastního sáčku. Před vstupem do jídelny každý strávník použije dezinfekci na ruce.

Přihlašování stravy

Strávníci, či zákonní zástupci, musí stravu přihlásit sami.

Stravu si přihlaste přes přihlašovací portál Strava.cz, na email: sjhorka@seznam.cz nebo telefonicky na číslo : 585 378 008

Tento upravený provoz je s platností do konce školního roku 2019/2020.

Olga Blažencová

vedoucí školní jídelny

Nový ceník stravného

3.12.2018

UPOZORNĚNÍ PRO STRÁVNÍKY

Nový ceník stravného platný od 1.1. 2019

Vážení rodiče a strávníci,

dovolujeme si Vás upozornit, že ode dne 1. 1. 2019 dochází ke změně cen stravného.

Ceník stravného platný od 1.1.2019

Věk Cena Přesnídávka Oběd Svačina
3-6 let 41,00 Kč 9,00 Kč 23,00 Kč 9,00 Kč
7 let 44,00 Kč 9,00 Kč 27,00 Kč 8,00 Kč
7-10 let 27,00 Kč
11-14 let 31,00 Kč
15 let a více 37,00 Kč
Svačinky ZŠ 20,00 Kč
Cizí strávníci 58,00 Kč

V Horce nad Moravou 30.11. 2018

Olga Blažencová, vedoucí ŠJ