Přihláška ke stravování

ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA KE STRAVOVÁNÍ na školní rok 2021/2022

Aktuální znění stravovacího řádu k dispozici na www.zshorka.cz/skolni-jidelna/dokumenty-sj/

Inkaso povolte  ve prospěch účtu č. 050016-1809609309/0800, ČS