Organizace školního roku

1. 9. Slavnostní zahájení školního roku v 7,50 hodin
2. 9. Třídnické práce (školní řád, pravidla třídy, ...), 1. třídy - do 10,35, 2. třídy – do 11,30, 3.- 5.třídy - do 12,25, 6.- 9.třídy - do 13,20
2. 9. Focení tříd
5. 9. Výuka podle rozvrhu
5.-7.9. Výjezdový seminář - 9.A – Ostrov přežití, Bozeňov
5.-7.9. Výjezdový seminář - 9.B – Ostrov přežití, Jívová
5.-7.9. Výjezdový seminář - 8.B – Labyrinty, Radíkov
7.-9.9. Výjezdový seminář - 7.A – Poselství od protinožců, Radíkov
6.-8.9. Výjezdový seminář - 6.A,B – Teambuilding, Domašov nad Bystřicí
7. 9. 1.M Informační třídní schůzky
9. 9. Back to school, 14:00 – 18:00
12.-14.9. Výjezdový seminář - 7.B – Poselství od protinožců, Domašov nad Bystřicí
13. 9. 4.A Informační třídní schůzky
12.-14.9. Výjezdový seminář - 8.A – Labyrinty, Petříkov
16. 9. Začíná výuka plavání 2. ročník
19. 9. 2.A Informační třídní schůzky
19.-23.9. Pobyt v přírodě 4.M, Švagrov
22. 9. 1.A Informační třídní schůzky
celoroční Projekt Naše obec – 3.A, 3.M
celoroční Projekt Lovci mamutů – 6. třídy
10.-14.10. ŠD Drakiáda
17.-18.10. Sběr papíru
26.-27.10. Podzimní prázdniny
Projekt Vesmír – 5.A, 5.M
1. 11. ŠD Halloween
16. 11. Pedagogická rada
21.-25.11. Pobyt v přírodě, Švagrov, 3.M
21.-25.11. Konzultační třídní schůzky
30. 11. Projektový den – předsednictví EU
6. 12. ŠD Vánoční dílny s rodiči
10. 12. Vánoční turnaj v kopané
15. 12. Vánoční jarmark
19.-22.12. ŠD Vánoční týden
23.12.-2.1. Vánoční prázdniny
3. 1. Nástup do školy
Projekt Egypt – 6.A, 6.B
25. 1. Pedagogická rada
27. 1. Školní ples, Sdružení rodičů
28. 1. Dětský karneval, Sdružení rodičů
31. 1. Pololetní vysvědčení
ŠD Zimní radovánky
29.1.-3.2. Lyžařský výcvik – Karlov pod Pradědem, 7. ročník
3. 2. Pololetní prázdniny
27.2.-5.3. Jarní prázdniny
ŠD Karneval
Projekt Evropa – 5.A, 5.M
14. 3. Den otevřených dveří (1. a 2. hodina)
17. 3. Zahájení výuky plavání 2. ročník
30. 3. Jarní dílny ŠD
6. 4. Velikonoční prázdniny
14. 4. Ukliďme Česko pro 2. stupeň
14. 4. Zápis do 1. třídy
19. 4. Pedagogická rada
20. 4. Den Země – odpolední akce pro rodiče s dětmi
24.4.-28.4. Konzultační třídní schůzky
3.-5.5. Exkurze Praha 5.M
13. 5. Férová snídaně
15.-16.5. Sběr papíru
26. 5. Sportovní odpoledne
Exkurze Praha, 4.A, 5.A
Cvičení CO
29.5.-2.6. Celé Česko čte dětem
1. 6. ŠD Den dětí
7. 6. Schůzka rodičů budoucích 1. tříd
9. 6. Projektový den - 60 let školy
10. 6. Oslava výročí 60 let školy
14. 6. Pedagogická rada 1.-3.třídy
19.-23.6. Pobyt v přírodě 1.A, 2.A, 1.M, 2.M, 3.A
21. 6. Pedagogická rada 3.M, 4.- 5.třídy, 6.- 9. třídy
26.-28.6. Výjezdy 2. stupeň
28. 6. Výměna učebnic 2.stupeň
30. 6. Slavnostní zakončení školního roku
Nahrávání...