Organizace školního roku

4. 9. Slavnostní zahájení školního roku v 7,50 hodin
5. 9. Třídnické práce (školní řád, pravidla třídy, ...), 1. třídy - do 10,35, 2. třídy – do 11,30, 3.- 5.třídy - do 12,25, 6.- 9.třídy - do 13,20
5. 9. Focení tříd
6. 9. Výuka podle rozvrhu
8. 9. Back to school, 14:00 – 18:00
15. 9. Začíná výuka plavání 2. třídy (odjezd v 9,30 hod)
25. 9. PD odpady a mimořádné situace - 1. stupeň
26. - 27.10. Podzimní prázdniny
1. 11. ŠD Halloween
6. 11. PD – 55. výročí okupace
15. 11. Pedagogická rada
20. - 24.11. Konzultační třídní schůzky
29. 11. Konzultační hodiny pro rodiče
7. 12. ŠD Vánoční dílny s rodiči
7. 12. PD – 700 let od úmrtí Marca Pola
9. 12. Vánoční turnaj v kopané
14. 12. Vánoční jarmark
18. - 22.12. ŠD Vánoční týden
23.12. - 2.1. Vánoční prázdniny
3. 1. Nástup do školy
24. 1. Pedagogická rada
31. 1. Pololetní vysvědčení
ŠD Zimní radovánky
4.2. - 9.2. Lyžařský výcvik – Karlov pod Pradědem, 7. ročník
2. 2. Pololetní prázdniny
2. 2. Školní ples, sdružení rodičů
3. 2. Dětský karneval, Sdružení rodičů
27. 2. PD - Závislosti
4. - 10.3. Jarní prázdniny
19. 3. Den otevřených dveří (1. a 2. hodina)
21. 3. Jarní dílny ŠD
17. 3. Zahájení výuky plavání 2. ročník
28. 3. Velikonoční prázdniny
5. 4. Zápis do 1. třídy
6. 4. Velikonoční prázdniny
12. 4. Ukliďme Česko pro 2. stupeň
17. 4. Pedagogická rada
17. 4. Konzultační hodiny pro rodiče
18. 4. Den Země – odpolední akce pro rodiče s dětmi
22.4. - 26.4. Konzultační třídní schůzky
11. 5. Férová snídaně
15.-16.5. Sběr papíru
31. 5. Sportovní odpoledne
Cvičení CO
3. 6. ŠD Den dětí
3.6. - 7.6. Celé Česko čte dětem
5. 6. Schůzka rodičů budoucích 1. tříd
12. 6. Pedagogická rada 1. - 4.třídy
17. - 21.6. Pobyt v přírodě 1.A, 2.A, 3.A, 4.A, 1.M, 2.M, 3.M, 4.M
19. 6. Pedagogická rada 5.- 9. třídy
20. 6. Výměna učebnic 2.stupeň
21. 6. PD - Olympiáda
24. - 26.6. Výjezdy 2. stupeň
27. 6. Zahradní slavnost
28. 6. Slavnostní zakončení školního roku
Nahrávání...