Organizace školního roku

1. 9. Slavnostní zahájení školního roku v 7,50 hodin
2. 9. Třídnické práce (školní řád, pravidla třídy, ...), 1. třídy - do 10,35, 2. třídy – do 11,30, 3.- 5.třídy - do 12,25, 6.- 9.třídy - do 13,20
2. 9. Focení tříd
5. 9. Výuka podle rozvrhu
5.-7.9. Výjezdový seminář - 9.A – Ostrov přežití, Bozeňov
5.-7.9. Výjezdový seminář - 9.B – Ostrov přežití, Jívová
5.-7.9. Výjezdový seminář - 8.B – Labyrinty, Radíkov
7.-9.9. Výjezdový seminář - 7.A – Poselství od protinožců, Radíkov
6.-8.9. Výjezdový seminář - 6.A,B – Teambuilding, Domašov nad Bystřicí
7. 9. 1.M Informační třídní schůzky
9. 9. Back to school, 14:00 – 18:00
12.-14.9. Výjezdový seminář - 7.B – Poselství od protinožců, Domašov nad Bystřicí
13. 9. 4.A Informační třídní schůzky
12.-14.9. Výjezdový seminář - 8.A – Labyrinty, Petříkov
16. 9. Začíná výuka plavání 2. ročník
19. 9. 2.A Informační třídní schůzky
19.-23.9. Pobyt v přírodě 4.M, Švagrov
22. 9. 1.A Informační třídní schůzky
celoroční Projekt Naše obec – 3.A, 3.M
celoroční Projekt Lovci mamutů – 6. třídy
10.-14.10. ŠD Drakiáda
17.-18.10. Sběr papíru
26.-27.10. Podzimní prázdniny
Projekt Vesmír – 5.A, 5.M
1. 11. ŠD Halloween
16. 11. Pedagogická rada
21.-25.11. Pobyt v přírodě, Švagrov, 3.M
21.-25.11. Konzultační třídní schůzky
30. 11. Projektový den – předsednictví EU
6. 12. ŠD Vánoční dílny s rodiči
10. 12. Vánoční turnaj v kopané
15. 12. Vánoční jarmark
19.-22.12. ŠD Vánoční týden
23.12.-2.1. Vánoční prázdniny
3. 1. Nástup do školy
Projekt Egypt – 6.A, 6.B
25. 1. Pedagogická rada
27. 1. Školní ples, Sdružení rodičů
28. 1. Dětský karneval, Sdružení rodičů
31. 1. Pololetní vysvědčení
ŠD Zimní radovánky
29.1.-3.2. Lyžařský výcvik – Karlov pod Pradědem, 7. ročník
3. 2. Pololetní prázdniny
27.2.-5.3. Jarní prázdniny
ŠD Karneval
Projekt Evropa – 5.A, 5.M
14. 3. Den otevřených dveří (1. a 2. hodina)
15. 3. Šachová kavárna
17. 3. Zahájení výuky plavání 2. ročník
30. 3. Jarní dílny ŠD
31. 3. Ukliďme Česko - 2. stupeň
6. 4. Velikonoční prázdniny
14. 4. Ukliďme Česko pro 2. stupeň
14. 4. Zápis do 1. třídy
19. 4. Pedagogická rada
20. 4. Den Země – odpolední akce pro rodiče s dětmi
24.4.-28.4. Konzultační třídní schůzky
3.-5.5. Exkurze Praha 5.M
13. 5. Férová snídaně
15.-16.5. Sběr papíru
26. 5. Sportovní odpoledne
Exkurze Praha, 4.A, 5.A
Cvičení CO
29.5.-2.6. Celé Česko čte dětem
1. 6. ŠD Den dětí
7. 6. Schůzka rodičů budoucích 1. tříd
9. 6. Projektový den - 60 let školy
10. 6. Oslava výročí 60 let školy
14. 6. Pedagogická rada 1.-3.třídy
19.-23.6. Pobyt v přírodě 1.A, 2.A, 1.M, 2.M, 3.A
21. 6. Pedagogická rada 3.M, 4.- 5.třídy, 6.- 9. třídy
26.-28.6. Výjezdy 2. stupeň
28. 6. Výměna učebnic 2.stupeň
30. 6. Slavnostní zakončení školního roku
Nahrávání...