Zaměstnanci základní školy

Vedení školy

Titul Jméno Pracovní zařazení Email
Mgr. Sylva Stavarčíková ředitelka školy stavarcikova@zshorka.cz
Mgr. Martina Hricová zástupkyně ředitelky martina.hricova@zshorka.cz
Mgr. Miroslav Kubíček zástupce ředitelky miroslav.kubicek@zshorka.cz

Učitelé

Titul Jméno Pracovní zařazení Email
Mgr. Bačáková Vladimíra učitelka 1. st. vladimira.bacakova@zshorka.cz
Mgr. Cvešper Čeněk učitel Aj cenek.cvesper@zshorka.cz
Mgr.  Cvešperová Tereza učitelka Aj tereza.cvesperova@zshorka.cz
Mgr. Dvorská Anna učitelka Př – Tv anna.dvorska@zshorka.cz
Bc. Dvořák Lubomír učitel Fy – Aj lubomir.dvorak@zshorka.cz
Mgr. Fojtášková Kamila učitelka 1. st. kamila.fojtaskova@zshorka.cz
Mgr. Havlíčková Veronika učitelka 1. st. veronika.havlickova@zshorka.c
Mgr. Höchsmannová Lea učitelka 1. st. lea.hochsmannova@zshorka.cz
Mgr. Hrnková Daniela učitelka 1. st. daniela.hrnkova@zshorka.cz
Mgr. Hrušková Jana učitelka 1. st., spec. ped. jana.hruskova@zshorka.cz
Mgr. Jedlička Jáchym učitel TV  – Inf jachym.jedlicka@zshorka.cz
Mgr. Kalibán Ludvík učitel Aj ludvik.kaliban@zshorka.cz
Mgr. Kubíčková Pavla učitelka TV - Pč pavla.kubickova@zshorka.cz
Bc. Libra Jiří učitel Hv – VkO jiri.libra@zshorka.cz
Mgr. Malenovský Martin učitel Čj – VkO martin.malenovsky@zshorka.cz
Mgr. Nadymáčková Michaela Spec. pedagod - logoped specialni.pedagog@zshorka.cz
Mgr. Netušilová Alena učitelka 1. st. alena.netusilova@zshorka.cz
Mgr. Neubauer Jakub učitel Dě – Ze jakub.neubauer@zshorka.cz
Mgr. Neubauerová Veronika učitelka Nj veronika.neubauerova@zshorka.cz
Mgr. Pavel Richard učitel M – Fy richard.pavel@zshorka.cz
Mgr. Pavlíková Soňa učitelka 1. st. sona.pavlikova@zshorka.cz
Mgr. Pryclová Lucie učitelka 1. st. lucie.pryclova@zshorka.cz
Mgr. Rýznarová Lenka učitelka ČJ –VV lenka.ryznarova@zshorka.cz
Mgr. Rýznarová Ivana učitelka 1. st. ivana.ryznarova@zshorka.cz
Mgr. Sedláčková Jiřina učitelka 1. st. jirina.sedlackova@zshorka.cz
PhDr. Skácelíková Jana učitelka Č – D jana.skacelikova@zshorka.cz
Mgr. Suková Andrea učitelka 1. st. andrea.sukova@zshorka.cz
Mgr. Šedová Ladislava učitelka 1. st. ladislava.sedova@zshorka.cz
Mgr. Škarohlíd Jiří učitel M – Inf jiri.skarohlid@zshorka.cz
Mgr. Šnevajs Ondřej učitel M – Inf ondrej.snevajs@zshorka.cz
Mgr. Zapletalová Milena učitelka M – Ch milena.zapletalova@zshorka.cz

Školní družina

Daniela Slámová vedoucí vychovatelka daniela.slamova@zshorka.cz
Nahrávání...