Zaměstnanci základní školy

Vedení školy

Titul Jméno Pracovní zařazení Email
Mgr. Sylva Stavarčíková ředitelka školy stavarcikova@zshorka.cz
Mgr. Martina Hricová zástupkyně ředitelky martina.hricova@zshorka.cz
Mgr. Miroslav Kubíček zástupce ředitelky miroslav.kubicek@zshorka.cz

Učitelé

Titul Jméno Pracovní zařazení Email
Mgr. Bačáková Vladimíra učitelka 1. st. vladimira.bacakova@zshorka.cz
Mgr. Cvešper Čeněk učitel Aj cenek.cvesper@zshorka.cz
Mgr.  Cvešperová Tereza učitelka Aj tereza.cvesperova@zshorka.cz
Mgr. Dvorská Anna učitelka Př – Tv anna.dvorska@zshorka.cz
Mgr. Fojtášková Kamila učitelka 1. st. kamila.fojtaskova@zshorka.cz
Mgr. Havlíčková Veronika učitelka 1. st. veronika.havlickova@zshorka.c
  Hopkins Glenn rodilý mluvčí Aj  
Mgr. Höchsmannová Lea učitelka 1. st. lea.hochsmannova@zshorka.cz
Mgr. Hrnková Daniela učitelka 1. st. daniela.hrnkova@zshorka.cz
Mgr. Hrušková Jana učitelka 1. st., spec. ped. jana.hruskova@zshorka.cz
Bc. Hulíková Dana učitelka 1. st.  
Mgr. Jedlička Jáchym učitel TV  – Inf jachym.jedlicka@zshorka.cz
Mgr. Kalibán Ludvík učitel Aj ludvik.kaliban@zshorka.cz
Mgr. Kupková Kateřina učitelka 1. st.  
Bc. Libra Jiří učitel Hv – VkO jiri.libra@zshorka.cz
Mgr. Malenovský Martin učitel Čj – VkO martin.malenovsky@zshorka.cz
Mgr. Maršálková Lenka učitelka ČJ –VV lenka.ryznarova@zshorka.cz
Mgr. Nadymáčková Michaela Spec. pedagod - logoped specialni.pedagog@zshorka.cz
Mgr. Netušilová Alena učitelka 1. st. alena.netusilova@zshorka.cz
Mgr. Neubauer Jakub učitel Dě – Ze jakub.neubauer@zshorka.cz
Mgr. Neubauerová Veronika učitelka Nj veronika.neubauerova@zshorka.cz
Bc. Nimrichter Pavel učitel Aj - Nj  
Mgr. Pavel Richard učitel M – Fy richard.pavel@zshorka.cz
Mgr. Pavlíková Soňa učitelka 1. st. sona.pavlikova@zshorka.cz
Mgr. Pryclová Lucie učitelka 1. st. lucie.pryclova@zshorka.cz
Mgr. Rýznarová Ivana učitelka 1. st. ivana.ryznarova@zshorka.cz
Mgr. Škobrtal Jiřina učitelka 1. st. jirina.sedlackova@zshorka.cz
PhDr. Skácelíková Jana učitelka Č – D jana.skacelikova@zshorka.cz
Mgr. Suková Andrea učitelka 1. st. andrea.sukova@zshorka.cz
Mgr. Šedová Ladislava učitelka 1. st. ladislava.sedova@zshorka.cz
Mgr. Škarohlíd Jiří učitel M – Inf jiri.skarohlid@zshorka.cz
Mgr. Šnevajs Ondřej učitel M – Inf ondrej.snevajs@zshorka.cz
Mgr. Zapletalová Milena učitelka M – Ch milena.zapletalova@zshorka.cz

Asistenti pedagoga

1. stupeň - 1.A Veronika Ošťádalová
1. stupeň - 2.A Eva Minaříková
1. stupeň - 2.M Bibiana Gruberová
1. stupeň - 3.A Bc. Alena Franková
1. stupeň - 3.M Yvona Eliášová, DiS
1. stupeň - 4.A Bc. Soňa Pavlíková
1. stupeň - 4.A Helena Oborná
1. stupeň - 5.A Bc. Milena Gárská
2. stupeň - 7.A Mgr. Dana Kacálková
2. stupeň - 7.B Radka Pirkl, DiS
2. stupeň - 9.A Mgr. Jana Dosoudilová

Školní družina

vedoucí vychovatelka Daniela Slámová daniela.slamova@zshorka.cz
ŠD 1 Mgr. Pavla Kubíčková  
ŠD 2 Mgr. Kamila Zifčáková  
ŠD 3 Lenka Táborská  
ŠD 4 Mgr. Aneta Spáčilová  
ŠD 5 Daniela Slámová  
ŠD 6 Sabina Spáčilová  
ŠD 7 Mgr. Kateřina Kozáková  
Školní psycholog Mgr. Kateřina Lerchová  
Speciální pedagog Mgr. Michaela Nadymáčková  
Nahrávání...