VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2023/2024

 

Rozhodnutí o přijetí k předškolnímu vzdělávání v Základní škole a Mateřské škole Horka nad Moravou od 1.9.2023

Ředitelka školy rozhodla podle ustanovení § 34 odst. 3, § 165 odst. 2 písm. b) a § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb.,      o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), že vyhovuje žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání v ZŠ a MŠ Horka nad Moravou.

O přijetí Vašeho dítěte bude v souladu §67 odst. 2 zákona č.500/2004 Sb., správního řádu, vyhotoveno písemné rozhodnutí, které bude součástí spisu Vašeho dítěte v mateřské škole.    

 

Rozhodnutí o nepřijetí uchazeče bude doručeno zákonnému zástupci poštovní zásilkou do vlastních rukou.

 

PŘIJATI KLASIKA

PŘIJATI MONTESSORI

registrační číslo

registrační číslo

2

1

3

5

4

6

7

9

8

10

11

13

12

15

16

22

17

23

21

24

27

25

29

26

30

28

31

39

34

42

35

 

38

 

41

 

 

 

 

 

                                                                 Datum zveřejnění: 17.5.2023

Název Dokument
Nahrávání...