UČEBNÍ MATERIÁLY PO DOBU UZAVŘENÍ ŠKOLY

Prosím žáky, kteří posílají vyučujícím vypracované úlohy formou e-mailu, aby

do předmětu e-mailu napsali předmět- třída -příjmení – zadání úkolu.

(např.: CH-6.B-Novák- 64/2 nebo PL)

Usnadníte nám tak orientaci, děkujeme všem za spolupráci.

Za pedagogy Milena Zapletalová