Týdenní plán

12.4. do 16.4. 2021

Pondělí

prezenční výuka na 1. stupni v 1.A, 3.A, 3.M, 5.A, 5.M

testování ve třídách: 1.A (v 2.A), 3.A (v 4.A a ŠD), 5.A (v 6.A a 8.B), 3.M (v 1.M), 5.M (v 4.M)

testování ve školní jídelně: žáci 3.A a 3.M, kteří příjdou srodiči,

testování ve třídě 6.B: žáci rodičů vybraných profesí, výuka v ŠD dole pav.D

distanční výuka na 1. stupni v 1.M, 2.A, 2.M, 4.A, 4.M

distanční výuka na 2. stupni v 6. – 9. ročníku

 

Úterý  
Středa

možnost podání žádosti o přijetí žáka do 1.třídy osobně do kanceláře školy od 8,00 do 12,00

pedagogická rada

Čtvrtek možnost podání žádosti o přijetí žáka do1.třídy osobně do kanceláře školy od 12,00 do 14,30
Pátek zápis dětí do 1. třídy ve školním roce 2021/2022, ukončení příjmu žádostí