O nás

Cílem občanského sdružení Montessori škola a rodina, které vzniklo v roce 2008, je podporovat Montessori pedagogiku a zavádění Montessori metod do praxe předškolních a školských zařízení. Za tím účelem sdružuje zájemce z řad odborné i laické veřejnosti (učitele, VŠ pedagogy, rodiče dětí a žáků navštěvujících MŠ a ZŠ), podporuje výchovně-vzdělávací činnost pro děti a mládež, realizovanou metodami Montessori pedagogiky, zabývá se propagační a popularizační činností směřující k naplňování cílů o.s. (webové stánky, spoluorganizace neformálních setkávání rodičů dětí navštěvujících Montessori školkya školy), vyhledává a shromažďuje informace týkající se Montessori problematiky, navazuje spolupráci s dalšími nestátními neziskovými organizacemi (Studio Čtyřlístek, MŠ Sluníčko, Lesní klub Bažinka) a školskými zařízeními (ZŠ a MŠ Horka nad Moravou, Mezinárodní Montessori mateřská škola Olomouc)