Co děláme

Od roku 2009, kdy zahájila práci 1. Montessori třída v ZŠ Horka nad sdružení spolupracuje průběžně s třídními učitelkami a aktivně se podílí na plnění konkrétních potřeb při výuce.

Dále mapuje průběžně grantové možnosti, které by mohly přispět k dokoupení Montessori didaktických pomůcek, formou darů a příspěvků fyzických a právnických osob shromažďuje prostředky na vybavení Montessori učeben učebními pomůckami, potřebami a organizéry v rámci požadavku „připraveného prostředí“. Také zajišťuje finanční prostředky pro asistenty, kteří pomáhají učitelkám Montessori tříd při výuce a výrobě specifických pomůcek.

V roce 2012 byla také zahájena pod záštitou občanského sdružení v Montessori třídách jedenkrát za týden odpolední anglická konverzace s rodilými mluvčími a ve spolupráci s občanským sdružením Viadua bylo organizováno několik vycházek do přírody.

V roce 2013 organizovalo občanské sdružení také pravidelná setkání členů a příznivců a organizovalo řadu vydařených akcí.

Pokud máte zájem si vyzkoušet práci s Montessori pomůckami naše občanské sdružení Vám je zapůjčí. Účtujeme si 20,- Kč za den do 5 ks pomůcek, nad 5 ks 10,- Kč za každou pomůcku a den výpůjčky. Seznam pomůcek k zapůjčení naleznete v sekci Ke stažení.

 

 

ŘÍJEN

  • Dne 18.10. v 15,30 hod. jsme navštívili Vlastivědné muzeum v Olomouci. Při netradiční prohlídce pro nás pracovníci muzea připravili animační program zaměřený na vnímání prostředí všemi smysly.

  • Ve spolupráci s obč. sdružením VIADUA se uskutečnila podzimní vycházka do zlatého lesa na Třesíně s návštěvou jeskyně Podkova a pozorováním letounů. Viděli jsme 4 druhy letounů, celkem cca 20 jedinců.

 

LISTOPAD

  • Dne 1.11.2013 jsme oslavili společně Halloween ve spolupráci s firmou Hopi –Popi a.s. a MŠ Sluníčko, kdy jsme na nábřeží Moravy za svitu svíček plnili různé úkoly a hry.

  • Dne 11.11. jsme navštívili Planetárium v Prostějove, kde byl připraven výukový program o sluneční soustavě a prohlídka planetária.

  • Dne 23.11. jsme si v keramickém ateliéru Tomáše Kubíčka v Olomouci pod jeho odborným dohledem vyrobili vánoční dekorace. Některé byly prodávány na každoročním jarmarku v ZŠ Horka nad Moravou.

 

PROSINEC

  • Dne 6.12. jsme společně při pečení vánočních perníčků oslavili Mikuláše v Green Baru v Olomouci. Perníčky jsme potom prodávali na vánočním jarmarku ve škole.

  • Dne 8.12. od 19,00 hod. jsme vyráběly vánoční svícny pro prodej na vánočním jarmarku., jejichž prodejem jsme získali 2000,- Kč pro nákup pomůcek do montessori tříd.

 

PROGRAM AKTIVIT NA ROK 2014

LEDEN

Dne 20.1. proběhne koncert žáků montessori tříd v hudebně školy ZŠ Horka nad Moravou. Taky rodiče se můžou připojit a zahrát si s dětmi v komorní hře.

 

Ve dnech 24.1. – 25.1. navštívíme v několika skupinách opět keramickou dílnu Tomáše Kubíčka. Více informací podá paní Jana Glueck (janaglueck@seznam.cz).

ÚNOR

Po úspěšné akci ve Vlastivědném muzeu v Olomouci tentokrát navštívíme animační program v Muzeu umění Olomouc. Datum a čas prohlídky budou upřesněny před akcí.

 

Ve dnech 25.2. – 26.2. navštívíme v několika skupinách opět keramickou dílnu Tomáše Kubíčka. Více informací podá paní Jana Glueck (janaglueck@seznam.cz).

BŘEZEN

V měsíci knihy si s dětmi zkusíme ilustrovat první knížku ve společné dílničce, kterou povede ilustrátorka dětských knih Eva Chupíková.

 

Den Vody – exkurze na čistírnu odpadních vod v Olomouci a procházka podél řeky Moravy. Datum programu bude upřesněno.

 

Ve dnech 28.3. – 29.3.navštívíme v několika skupinách opět keramickou dílnu Tomáše Kubíčka. Více informací podá paní Jana Glueck (janaglueck@seznam.cz).

DUBEN

Společně oslavíme Den Země – úklid okolí ZŠ Horka nad Moravou a přilehlé části obce ukončený posezením u ohně a doprovodnými aktivitami na zahradě školy.Datum programu bude upřesněno.

 

Ve dnech 25.4. – 26.4. navštívíme v několika skupinách opět keramickou dílnu Tomáše Kubíčka. Více informací podá paní Jana Glueck (janaglueck@seznam.cz).

KVĚTEN

Společně se nasnídáme ve škole na Fair trade snídani, kde budeme propagovat místní potraviny a dobrůtky. Datum programu bude upřesněno.

 

Den Rodin – výukový program ve středisku ekologické výchovy Švagrov, v jednání exkurze na biofarmu, doprava vlastní. Datum programu bude upřesněno.

ČERVEN

Den dětí-společná plavba rodičů s dětmi na raftech z Hynkova do Horky. Akce proběhne s podporou ekologického centra Sluňákov. Datum programu bude upřesněno.

ZÁŘÍ

Účast na kosení travních porostů na lokalitě zvláště chráněných druhů rostlin (orchideje) u Moravského Berouna s odborným výkladem a aktivitami s cílem seznámení se s prostředím a důvodem péče o biotopy ZCHD rostlin. Datum programu bude upřesněno.

ŘÍJEN

V korunní pevnůstce začneme netradiční putování za památkami Olomouce. Datum programu bude upřesněno.

LISTOPAD

Druhé setkáni ve hvězdárně v Prostějově. Datum programu bude upřesněno.

 

Druhý ročník Haloween party pro děti v Olomouci pod záštitou firmy Hopi-Popi. Datum programu bude upřesněno.

PROSINEC

Druhý ročník pečení perníčků v Green Baru v Olomouci. Oslava Mikuláše. Datum programu bude upřesněno.