Chcete se stát členem, dobrovolníkem nebo stážistou ???

Pokud máte zájem stát se členem našeho spolku v kolonce ke stažení naleznete přihlášku, kterou stačí vyplnit elektronicky a zaslat na adresu k.lerchova@gmail.com a v tištěné podobě k rukám třídního učitele.

Roční členský příspěvek 300 Kč je nutno uhradit na transparentní účet našeho spolku č.ú. (Fio banka) 2401033793/2010 [do poznámky na člena, heslo – členský příspěvek].

Pokud se chcete stát dobrovolníkem nebo stážistou neváhejte nás kontaktovat nejlépe elektronicky na adresu: montessori-skola-rodina@seznam.cz nebo dita.vrbica@email.cz.