Asistenti ve třídách

Od počátku svého vzniku spolek zajišťuje v každé Montessori třídě jednu asistentku / asistenta, který pod vedením třídní učitelky je jejím pomocníkem.

Asistenti pobývají v jednotlivých třídách několik dní v týdnu převážně po dobu hlavního učebního bloku od 7,50 do 9,30 hod. Kromě asistentky/asistenta je ve třídě přítomen párový pedagog.

Financování asistentů, případně párových pedagogů, je zajištěno dobrovolnými finančními příspěvky rodičů ve formě darů. Výše příspěvku na školní rok závisí na počtu odpracovaných hodin asistentek (105 Kč/hod), jejichž odměny jsou spolkem hrazeny v plné výši, a dále na způsobu financování párového pedagoga ve třídě, který je v některých třídách financován z prostředků ZŠ.

Příspěvky se zasílají na účet spolku č.ú. (Fio banka) 2401033793/2010 za každý měsíc, pololetí nebo za celý rok.