Rozhodnutí o přijetí

Ke stažení:

ZÁPIS-rozhodnutí o přijetí

 

Rozhodnutí o přijetí

30.4.2021

Oznámení rozhodnutí o přijetí do ZŠ

Rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání v Základní škole a Mateřské škole Horka nad Moravou

od 1.9.2021.

Ředitelka školy rozhodla v souladu s §46, §165 odst. 2 a §183 odst. 2 zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), že vyhovuje žádosti o přijetí k základnímu vzdělávání v ZŠ a MŠ Horka nad Moravou.

O přijetí vašeho dítěte bude v souladu s § 67 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu vyhotoveno písemné rozhodnutí, které bude součástí spisu Vašeho dítěte ve škole.

Přijatým dětem nebude rozhodnutí v písemné podobě doručováno, můžete si ho však na požádání vyzvednout ve škole.

Rozhodnutí o nepřijetí ke vzdělávání bude zasláno v písemné podobě.

Seznam uchazečů do 1. třídy ZŠ:                               Seznam uchazečů do 1.M třídy:

UCHAZEČ

VÝSLEDEK ŘÍZENÍ

 

UCHAZEČ

VÝSLEDEK ŘÍZENÍ

ZŠ – 001

přijat/a

 

Monte – 001

přijat/a

ZŠ – 002

přijat/a

 

Monte – 002

přijat/a

ZŠ – 003

přijat/a

 

Monte – 003

přijat/a

ZŠ – 004

přijat/a

 

Monte – 004

přijat/a

ZŠ – 005

přijat/a

 

Monte – 005

přijat/a

ZŠ – 006

přijat/a

 

Monte – 006

přijat/a

ZŠ – 007

přijat/a

 

Monte – 007

přijat/a

ZŠ – 008

přijat/a

 

Monte – 008

přijat/a

ZŠ – 010

přijat/a

 

Monte – 009

přijat/a

ZŠ – 011

přijat/a

 

Monte – 010

přijat/a

ZŠ – 012

přijat/a

 

Monte – 011

přijat/a

ZŠ – 013

přijat/a

 

Monte – 012

přijat/a

ZŠ – 017

přijat/a

 

Monte – 013

přijat/a

ZŠ – 019

přijat/a

 

Monte – 014

přijat/a

ZŠ – 020

přijat/a

 

Monte – 015

přijat/a

ZŠ – 021

přijat/a

 

Monte – 018

přijat/a

ZŠ – 027

přijat/a

 

Monte – 019

přijat/a

ZŠ – 028

přijat/a

 

Monte – 020

přijat/a

ZŠ – 029

přijat/a

 

Monte – 021

přijat/a

ZŠ – 030

přijat/a

 

Monte – 022

přijat/a

ZŠ – 033

přijat/a

 

Monte – 023

přijat/a

ZŠ – 034

přijat/a

 

Monte – 024

přijat/a

ZŠ – 035

přijat/a

 

Monte – 025

přijat/a

ZŠ – 036

přijat/a

 

Monte – 026

přijat/a

ZŠ – 041

přijat/a

 

Monte – 027

přijat/a

ZŠ – 043

přijat/a

 

 

 

ZŠ – 044

přijat/a

 

 

 

ZŠ – 045

přijat/a

 

 

 

 

 

Schůzka rodičů přijatých dětí pro školní rok 2021/2022 se nebude konat,  informace rodičům k organizaci školního roku budou zaslány v průběhu června elektronicky.

 

Datum zveřejnění 30.4.2021             Ředitelka školy: Mgr. Sylva Stavarčíková