Rozhodnutí o přijetí

 

 

Oznámení rozhodnutí o přijetí do ZŠ

19.4.2018

Oznámení rozhodnutí o přijetí do ZŠ

Rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání v Základní škole a Mateřské škole Horka nad Moravou

od 1.9.2018.

Ředitelka školy rozhodla v souladu s §46, §165 odst. 2 a §183 odst. 2 zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), že vyhovuje žádosti o přijetí k základnímu vzdělávání v ZŠ a MŠ Horka nad Moravou.

O přijetí vašeho dítěte bude v souladu s § 67 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu vyhotoveno písemné rozhodnutí, které bude součástí spisu Vašeho dítěte ve škole.

Přijatým dětem nebude rozhodnutí v písemné podobě doručováno, můžete si ho však na požádání vyzvednout ve škole.

Rozhodnutí o nepřijetí ke vzdělávání bude zasláno v písemné podobě.

Seznam uchazečů do 1. třídy ZŠ:                                                    Seznam uchazečů do 1.M třídy:

UCHAZEČ VÝSLEDEK ŘÍZENÍ UCHAZEČ VÝSLEDEK ŘÍZENÍ

001

přijat/a

001

přijat/a

002

přijat/a

002

přijat/a

005

přijat/a

003

přijat/a

007

přijat/a

004

přijat/a

008

přijat/a

005

přijat/a

010

přijat/a

006

přijat/a

011

přijat/a

007

přijat/a

012

přijat/a

008

přijat/a

013

přijat/a

009

přijat/a

015

přijat/a

010

přijat/a

016

přijat/a

011

přijat/a

019

přijat/a

013

přijat/a

020

přijat/a

014

přijat/a

021

přijat/a

015

přijat/a

022

přijat/a

016

přijat/a

023

přijat/a

017

přijat/a

025

přijat/a

018

přijat/a

026

přijat/a

019

přijat/a

029

přijat/a

020

přijat/a

030

přijat/a

022

přijat/a

031

přijat/a

023

přijat/a

032

přijat/a

024

přijat/a

035

přijat/a

025

přijat/a

036

přijat/a

026

přijat/a

037

přijat/a

027

přijat/a

038

přijat/a

030

přijat/a

039

přijat/a

031

přijat/a

040

přijat/a

041

přijat/a

043

přijat/a

Datum zveřejnění 19.4.2018