Výchovný poradce

Výchovný poradce školy

Mgr. Martin Malenovský

Konzultační hodiny:

kdykoliv po předchozí domluvě

tel. 721 226 498

Poradenství v oblasti

  • profesní orientace a volby povolání
  • péče o žáky se specifickými poruchami učení a chování, a o žáky talentované

Výchovný poradce je zavázán respektovat důvěrnosti, které chrání osobní sdělení. Výjimkou z těchto pravidel je bezprostřední ohrožení života nebo zdraví člověka, podezření na zneužití, zanedbávání nebo soudní výzva k podání informací.

Spolupracující profesionální poradenská zařízení

Informační a poradenské středisko pro volbu povolání ÚP Olomouc
Vejdovského 988/4
779 00 Olomouc-Hodolany
tel.: 950 141 441
www.porat.mpswě.cz/upcr/kp/olk/ips

Speciálně pedagogické centrum Mohelnice
Masarykova 4
789 85
tel.: 583 430 835

Speciálně pedagogické centrum Šumperk
Erbenova 16
787 01
tel.: 583 222 324

Pedagogicko-psychologická poradna Olomouc
U Sportovní haly 1a
779 00
tel.: 585 221 045, 585 224 573