Info pro rodiče

Na těchto stránkách naleznete potřebné informace pro rodiče.

Rodičovská kavárna

4.12.2016

Dne 1.12. proběhla na naší škole druhá z letošních kaváren – tentokrát s tématem INTERNETOVÉ DĚTI.

Témata – rizika virtuální komunikace, závislost na kyberprostoru a nebezpečné jevy spojené s používáním internetu a mobilních telefonů jsou na naší škole obzvláště zdůrazňovány.

S těmito tématy se žáci mohou seznámit nejen během projektového dne Svoboda nebo závislost, ale průřezově během celé výuky např. v informatice, výchově k občanství a výchově ke zdraví.

I z toho důvodu jsme uspořádali kavárnu pro rodiče, kde jsme s rodiči diskutovali nad problematikou závislostí našich dětí na počítači.

Rodiče si mohli pomocí krátkého testu zmapovat situaci u nich doma a taky diskutovat o rizicích spojených s používáním sociálních sítí.

Hodně jsme se bavili o pravidlech – jak správně nastavit dětem čas a prostor vyhrazený na hru a internetové „brouzdání“ na počítači.

V tomto ohledu je spolupráce školy s rodiči nezbytná, neboť děti potřebují základní informace slyšet nejen od učitelů, ale hlavně od svých rodičů, a dohled nad bezpečným užíváním internetu mohou zajistit jen rodiče.

Ve naší škole mají žáci zákaz používat mobilní telefony a tablety a za tento osvícený přístup můžeme vedení školy jen poděkovat.

 

– Přímo pro rodiče je pak určena online-poradna linky E-Bezpečí.

www.napisnam.cz

– Pomoc online (Internet Helpine)

116 111 nebo 800 155 555

www.internethelpline.cz

pomoc@linkabezpeci.cz

– Ke stažení základní příručka bezpečného používání internetu pro rodiče na

www.e-bezpeci.cz

– Na trhu existuje i celá řada aplikací na tzv.rodičovskou kontrolu telefonu a počítače (blokování nežádoucích stránek, nastavení času, v průběhu kterého může dítě využívat internetové služby apod.)

– Za přečtení určitě stojí i knížka Digitální demence od Manfreda Spitzera.

Zapsala a kavárnu vedla školní psycholožka Kateřina Lerchová.