Akce školy

Vánoční turnaj

21.12.2019

V sobotu 14.12. 2019 se konal v tělocvičně školy již XIII.ročník našeho tradičního vánočního turnaje ve futsalu. Zúčastnilo se deset týmů, pět z prvního stupně a pět z druhého stupně. Všichni zúčastnění si akci užili, v kategorii mladších zvítězil tým FC Pepsi nekopnem si před družstvem Robůtci a FK Horka. Kategorii starších vyhrál tým FC Horka/Chomáč před týmem Dráčci kolejáčci a týmem To je jedno. Celý turnaj proběhl v pěkné atmosféře a hlavně bez zranění. Věřím, že si turnaj všichni užili a každé družstvo dostalo pěknou cenu, též v každé kategorii byl oceněn nejlepší brankář a nejužitečnější hráč. Za vše patří dík pořadatelům, škole, obci, Sdružení rodičů a dalším sponzorům. Velké poděkování patři zdravotnici Laďce Šedové. Již teď se těšíme na další již čtrnáctý ročník v příštím školním roce.

Richard Pavel

Ve škole chodil Mikuláš

14.12.2019

Ve čtvrtek 5.12. přišel den, na který se těšilo mnoho deváťáků – Mikuláš. Od rána probíhalo převlékání, maskování a začerňování. Pro velký zájem byly vytvořeny tři skupiny, tedy tři Mikulášové vždy s početnou skupinou andělů i čertů. Mikulášové byli důstojní, andělé krásní a čerti – z těch šel někdy až strach. Trochu jsme měli obavy, zda se ti nejmenší nebudou moc bát. Já jsem se však spoléhal na to, že rozhodující je, jak každý působí na okolí svým jednáním. Vždyť v pohádkách jsou i hodní čerti. Rozdělili jsme jednotlivým Mikulášům třídy, které navštíví, a vyrazili jsme nejdříve do mateřské školky a pak na první stupeň. Návštěvy všech tříd proběhly v pěkné atmosféře a ke spokojenosti dětí i dospělých, o čemž svědčí krásné poděkování, které jsme dostali ze školky i od kolegyň z prvního stupně. Všechny děti dostaly též sladkost od Mikuláše a pro nás byla odměna v jejich spokojených tvářích. Díky patří všem deváťákům, kteří byli skutečně výborní.

Richard Pavel

Výjezd 8.A a 8.B

15.9.2019

V pondělí 9. září jsme vyjeli do Radíkova, kde se měl konat náš každoroční adaptační výjezd.

Tentokrát jsme měli téma „Bludiště a labyrinty“. I když celé první dopoledne pršelo, nezabránilo nám to zahrát si nějaké hry. Odpoledne, kdy už přestalo pršet, jsme se přesunuli ven a hráli další hry, mezi které například patřilo hledání cesty přes minové pole (samozřejmě ne doslova). Druhý den probíhal podobně, jen s jinými aktivitami, které byly zaměřené právě na bludiště a labyrinty. V tomto duchu jsme také sehráli divadlo o Ariadně, Théseovi a Minotaurovi. Samozřejmě že byly i noční hry, které se setkaly s největším ohlasem.

Na Chatě Pod věží, kde jsme byli ubytováni, skvěle vařili, takže nikdo neměl velkou potřebu dokupovat si jídlo (když tedy nepočítáme sladkosti a energetické nápoje).

Dne 11. září jsme si sbalili naše věci, uklidili pokoje a vydali se domů se skvělými zážitky a bez velkých zranění.

Veronika Špundová (8.B)

ARTETERAPIE, KERAMIKA a MOZAIKA

26.6.2019

V rámci školní družiny se rozběhly v letošním roce nové kroužky arteterapie, keramiky a mozaiky. Arteterapie – léčivé malování, napomáhá dětem formou výtvarných technik navázat lepší kontakty mezi sebou, zlepšuje komunikaci, soustředění, rozvíjí fantazii. Jde o 1,5 hodinový program sestavený z her, malování a tvoření s hlínou. Děti pracují v malých 6 členných skupinkách. Tyto kroužky budou pokračovat i v novém školním roce 2019/2020.

Všem dětem přeji krásné prázdniny a už teď se těším na další tvořivá setkání.

Táňa Kasalová

Sportovní den

15.6.2019

V pátek 24.5. se v areálu školy konal Sportovní den. Již dopoledne se všichni žáci zúčastnili charitativního „Běhu pro Filipa“ a též „Her bez hranic“, které připravily studentky z Olomouce. Žáci každé třídy byli rozděleni do tří družstev a na jednotlivých stanovištích plnili různé úkoly dovednostní i vědomostní.

Odpoledne proběhla hlavní část Sportovního dne. Od půl třetí do šesti hodin probíhala na hřišti vystoupení Olomouckých mažoretek, kroužku aerobiku, horeckých seniorek, ukázky miniházené a kopané horeckých benjamínků. Na závěr se uskutečnilo očekávané fotbalové utkání žáků proti učitelům, které symbolicky ale čestně skončilo nerozhodně. Kromě vystoupení na hřišti probíhalo v areálu ještě malování na obličej, v pavilonu Jóga s Jiřinkou, půjčovalo se dvojkolo, pedala a trikke a v neposlední řadě si mohli návštěvníci vyzkoušet přejít po Slick line. Také běh pro Filipa mohli všichni návštěvníci v případě zájmu zaběhnout až do večera.

Bylo krásné počasí a výborné občerstvení a náš Sportovní den navštívilo několik stovek diváků a účastníků. Velké uznání a dík patří všem vystupujícím mažoretkám, kroužku aerobiku, našim seniorkám a ostatním, Sdružení rodičů za občerstvení a panu Bantovi za ozvučení všech vystoupení.

Největší dík patří všem, kteří akci navštívili a potvrdili, že se již nejedná o uzavřenou akci ve škole, ale do budoucna o přátelské setkání žáků, učitelů, rodičů a všech občanů Horky a okolí, a potvrzení toho, že škola patří a je již otevřená všem. Tak příště nashledanou !

Richard Pavel

no images were found