Akce 2016/2017

Ukázková hodina Děti na Startu

27.5.2017

Ve čtvrtek 18.května se konala v tělocvičně naší ZŠ ukázková hodina Děti na startu.
Rodiče mohli zhlédnout, ale i aktivně se zapojit do programu hodiny.
Účast byla početná a už při úvodním zahřátí se rodiče nenechali pobízet a bylo vidět, že zapojení myslí vážně.
Děti byly nadšené a cvičily s velkým nasazením a kázní.Po skoro ročním navštěvování kroužku mohly ukázat, co už všechno umí.
V průběhu hodiny spolu s rodiči procházely 4. stanoviště zaměřené na rozvoj síly, koordinace , obratnosti a nácviku přihrávky.
Hodina proběhla ve velmi příjemné atmosféře a domů jsme odcházeli nejen s úsměvem na tváři, ale i příjemni unaveni.

Jiřinka Skřivánková,Martina Stavarčíková

PRVNÍ ROČNÍK AKCE FÉROVÁ SNÍDANĚ NA ZŠ HORKA NAD MORAVOU

15.5.2017

Třináctého května jsme férově posnídali ve škole – velký hapening Zažij školu jinak se nám podařil.

Velký dík patří všem učitelům, kteří se se svými žáky zapojili do přípravy snídaně. Žákům, kteří věnovali svůj volný čas přípravě a organizaci, a sami připravili dobroty na snídani. Díky patří školní kuchyni a paní Stachové, která zajistila sponzorsky ochutnávku některých produktů svých lokálních dodavatelů a připravila skvělé pomazánky. Dále pak školní kapele Horečka pod vedením paní učitelky Kačmárové a velký dík paní Švarcové, spolumajitelce restaurace Chomout, která nám všem osobně sponzorsky vařila na snídani výtečnou fairtraidovou kávu. A na posledním místě nesmíme zapomenout na našeho skvělého pana školníka Jiřího, který vše technicky a fyzicky zajistil.

Celá akce začala výstavou o Fair trade výrobcích a odpovědné spotřebě potravin a obchodu ve světě, která je umístěna v koridoru školy (výstavu zapůjčila nadace Na Zemi). Celý týden jednotlivé třídy vyplňovaly pracovní listy a bavily se o smyslu fair trade a spotřebě potravin ve světě.

Ve čtvrtek a pátek pak žáci hlavně devátých ročníků začali v kuchyňce školy připravovat dobroty na férovou snídani, pokud možno z lokálních potravin (olmácké mléko, domácí vajíčka, bio tvaroh apod.)

Svůj stáneček na snídani měl i ekotým z naší školy v čele s paní učitelkou Pavlíkovou a Hricovou , který nabízel čersvé bylinky ze školní zahrady, bylinkové nápoje, a někteří účatníci snídaně si se sebou mohli odnést i bylinky na zasazení do vlastní zahrádky.

Do akce se zapojila i také školní kuchyně, která je v projektu Skutečně zdravá škola a oslovila své dodavatele z regionu. Ti nám sponzorsky dodali kváskový chleba z pekárny Příkazy, ovocné mošty z Mezic a ochutnávku mléčných výrobků ze Zemědělského družstva Senice na Hané.

Ve školní kuchyni připravili také zdravé férové pomazánky, které se pravidelně připravují do MŠ a na svačinky pro žáky ZŠ.

Na akci si účastníci mohli zakoupit i fairtradovou kávu a čokolády, které nabízela k prodeji paní učitelka Hrušková se svými žáky.

 

V sobotu ráno se čast účitelského sboru a žáci zapojili do přípravy snídaně. Někteří žáci přinesli i ochutnávku domácích produktů (marmelád, pomazánek, medu, zeleniny ze zahrádky apod.).

Nálada byla skvělá, všichni ochutnávali a povídali. Byl to velký hapening.

Na pódiu školy zahrála školní kapela Horečka pod vedením paní učitelky Kačmárové maminkám ke dni matek a žáci dramatického kroužku vystoupili s představením o Ekopadouchovi.

 

A co jste mohli na snídaní ochutnat?

Třeba férovou bábovku a perník, lívance, slané koláče, doma pečené kváskové chleby a cornbread, který vlastnoručně připravil náš kanadský lektor Robert Hansen.

Naše hostesky napočítaly skoro 230 účastníků snídaně.

Věříme, že každý ochutnal něco dobrého, a svou přítomností přispěl ke skvělé atmosféře celé akce.

ZA ROK SE ZASE BUDEME TĚŠIT NA SETKÁNÍ NA FÉROVÉ SNÍDANI

Druhý krok v 1. A

15.5.2017

Děti v 1.A se po celý rok věnují rozvoji dobrých vztahů ve třídě. Je to velmi náročná práce jak pro děti, tak pro jejich okolí. Proto využíváme každé příležitosti, jak vztahy upevňovat a posilovat. Velkou příležitostí pro děti, byl program Druhý krok, který vedla školní psycholožka K. Lerchová. Děti se dozvěděly mnoho informací o svých pocitech, o možnostech řešení svých emocí. Celý projekt byl zakončen „Kavárnou“ pro rodiče, kde děti ukázaly jak program Druhý krok probíhal. V průběhu setkání měli rodiče možnost besedovat s paní psycholožkou nad jednotlivými kroky celého programu.
Děkuji všem rodičům, kteří si udělali čas a přišli do školy. S. Pavlíková

Výsledky našeho projektového dne UKLIĎME ČESKO

30.4.2017

PREZENTACE KE STAŽENÍ:

uklidme cesko

Pozvánka na FÉROVOU SNÍDANI

8.4.2017