Akce 2015/2016

Putování s beruškou

28.4.2016

Dne 20.4.2016 od 14.hod proběhlo v okolí areálu školy projektové odpoledne s názvem PUTOVÁNÍ S BERUŠKOU. Skupinky dětí a rodičů startovaly u venkovní učebny a postupně procházely stanoviště MŠ, Živočichové, Lov u rybníka, Ptáci, Rostliny, a přes Motýlí záhon docházely k cíli.Výměnou za vyplněnou záznamovou kartičku dostaly děti malou odměnu, kterou většinou hned snědly.

Odznak všestrannosti olympijských vítězů

22.4.2016

V pátek 22.4. jsme se zúčastnili okresního kola každoroční soutěže s názvem Odznak všestrannosti olympijských vítězů na atletickém stadionu v Olomouci. V okresním kole absolvuje každý závodník pět disciplín, jeho výkony se obodují podle předem daných tabulek a body se sečtou. Háže se dvoukilogramovým medicinbalem, dvě minuty skáče přes švihadlo určenými způsoby, dvě minuty kliků, skáče se trojskok z místa a na závěr běží 1km. Naši školu reprezentovali a závody si užili – Adriana Judasová, Karolína Kačmárová, Matouš Pečínka, Tomáš Sedláček, Miroslav Šálek, Vendula Tománková, Sára Zapletalová, Anna Jenčke, Jaroslav Konšel, Dominik Korec, Roman Křupka, Filip Rostislav Mádr, Jana Přikrylová, Sabina Spáčilová, Michal Vachutka a Adéla Weiserová. Všichni bojovali a podávali výkony na hranicích svých možností. Závodů se zúčastnily též známé sportovní osobnosti – mistrině světa v trojskoku Šárka Kašpárková, olympijský vítěz v desetiboji Robert Změlík a mnozí další. Za rok pojedeme určitě znovu.

 

 

Richard Pavel

Pozvánka na šachovou kavárnu

18.4.2016

ŠK - Pozvánka

2.rodičovská kavárna

17.4.2016

Dne 13. 4. 2016 proběhla v prostorách školní jídelny druhá rodičovská kavárna, tentokrát spojená s ochutnávkou jídel a produktů, ze kterých se vaří ve školní kuchyni.

Akce se účastnily na tři desítky rodičů, kteří akci oceňovali, a jídlo jim moc chutnalo.

Rodiče našich žáků mohli ochutnat i z nabídky mléčných výrobků Zemědělského družstva Senice na Hané. Pekařské výrobky ze soukromé pekárny Luďka Bečicy a cukrářské výrobky z cukrárny z Mezic Tomáše Bukvy prezentovali osobně samotní výrobci. Nabízená zelenina a ovoce pochází rovněž od regionálních dodavatelů, podobně jako ovocný mošt, který pravidelně dostávají žáci k obědu.

Školní kuchyně dokázala rodičům, že ne nadarmo je zapojena do projektu „Skutečně zdravá škola“.

Velký dík patří paní vedoucí školní jídelny Evě Stachové a celému týmu kuchařek, které celou ochutnávku připravily, a byly ochotny trávit v kuchyni celý den.

Mezi odkazy školní jídelny naleznete další údaje týkající se regionálních dodavatelů pro školní jídelnu i „Desatero školní kuchyně“.

Rodičovské kavárny v posledním čtvrtletí

7.4.2016

Vážení rodiče,

zveme Vás na rodičovské kavárny, které proběhnou do konce tohoto školního roku:

 

27.4.2016

Krizové momenty výchovy a výuky

Kateřina Lerchová, školní psycholožka

16,30 – 18,00

Venkovní učebna

29.4.2016

Šachová kavárna

Miroslav Kubíček,

Martin Malenovský, Richard Pavel

14,30 – 16,30

Učebna,

pavilon A

4.5.2016

Čtenářská kavárna

Soňa Pavlíková,

Kateřina Sobotková, pedagogická konzultantka

16,00 – 17,30

Venkovní učebna

12.5.2016

Anglická kavárna s rodilým mluvčím

Miroslav Kubíček,

Robert Hansen, rodilý mluvčí

15,30 – 17,30

Venkovní učebna