Akce 2014/2015

Na přírodovědné stezce s Ferdou Mravencem

26.4.2015

Den Země jsme v naší škole oslavili velmi důstojně. 22. duben připadl na středu, kdy jsme uspořádali přírodovědnou stezku putování s FERDOU MRAVENCEM. Letošní putování bylo ve znamení několika NEJ…! Bylo NEJkrásnější počasí, jaké jsme si mohli přát. Byla NEJvětší účast aktivních přírodovědců – 50 skupin. Byla NEJlepší spolupráce s MŠ a o občerstvení se staral tým NEJskvělejších maminek.

Během cesty se účastníci zastavili na 5 stanovištích, vyzkoušeli si, jak létají včelky i motýlci, prostřednictvím pohádky zjistili, jakou mají strategii květiny v lužním lese, opět se podívali pod vodní hladinu a ulovili zajímavé vodní živočichy. Své smysly si procvičili při hledání ukrytého hmyzu. Okruh byl letos NEJkratší, ale určitě byl NEJpovedenější.

Děkujeme všem účastníkům.

Příští rok se těší na shledanou kolektiv učitelů 1. stupně.

Putování s Ferdou

Kavárna kroužku Čtenář

22.4.2015

Dne 21. dubna se uskutečnila čtenářská kavárna v kroužku Čtenář. Společně s dětmi jsme si připravili program pro rodiče. Našim cílem bylo ukázat rodičům, jak v kroužku pracujeme a představit jim knihu, kterou jsme společně vytvořili. Myslím, že se kavárna vydařila. Velkou odměnou nám bylo poděkování od rodičů a ocenění za dobře odvedenou práci.

Čtenářská kavárna

ČTENÁŘI

6.4.2015

Zájem žáků o objednávání knih z pravidelné nabídky nakladatelství Albatros se zvyšuje. Naši čtenáři si z katalogu Jaro 2015 objednali 157 knih!
M.Žitníková

Čtenáři

Jarní výtvarné dílny

30.3.2015

Ve středu 25. března od 16 hodin pořádaly děti a vychovatelky školní družiny Jarní výtvarné dílny pro děti a rodiče.

Připravily jsme 12 dílen k vyrábění jarních dekorací a velikonočních ozdob. S organizací ochotně pomáhali maminky i žáci z 2.stupně.

Děti odcházely po 18. hodině s bohatou nadílkou vlastnoruční výroby. Děkujeme všem zúčastněným za dobrou náladu a podporu akce. Přejeme krásné Velikonoce!

vychovatelky ŠD 🙂

Noc s Andersenem

28.3.2015

Dne 27. 3. se konala Noc s Andersenem. Letošním programem byla oslava 100. výročí narození Jana Drdy. Zabývali jsme se pohádkami O princezně, která hádala, až prohádala a O Matějovi a Majdalence. Vytvořili živý obraz, přečetli vzkaz od Zdeňka Trošky a na závěr před spaním zhlédli filmovou pohádku Zdeňka Trošky Nejkrásnější hádanka, natočenou na motivy výše zmíněných pohádek.

Těšíme se, co nás čeká příští rok.

Aneta Kamínková

Noc s Andersenem