Akce školy

Výjezd 8.A a 8.B

15.9.2019

V pondělí 9. září jsme vyjeli do Radíkova, kde se měl konat náš každoroční adaptační výjezd.

Tentokrát jsme měli téma „Bludiště a labyrinty“. I když celé první dopoledne pršelo, nezabránilo nám to zahrát si nějaké hry. Odpoledne, kdy už přestalo pršet, jsme se přesunuli ven a hráli další hry, mezi které například patřilo hledání cesty přes minové pole (samozřejmě ne doslova). Druhý den probíhal podobně, jen s jinými aktivitami, které byly zaměřené právě na bludiště a labyrinty. V tomto duchu jsme také sehráli divadlo o Ariadně, Théseovi a Minotaurovi. Samozřejmě že byly i noční hry, které se setkaly s největším ohlasem.

Na Chatě Pod věží, kde jsme byli ubytováni, skvěle vařili, takže nikdo neměl velkou potřebu dokupovat si jídlo (když tedy nepočítáme sladkosti a energetické nápoje).

Dne 11. září jsme si sbalili naše věci, uklidili pokoje a vydali se domů se skvělými zážitky a bez velkých zranění.

Veronika Špundová (8.B)

ARTETERAPIE, KERAMIKA a MOZAIKA

26.6.2019

V rámci školní družiny se rozběhly v letošním roce nové kroužky arteterapie, keramiky a mozaiky. Arteterapie – léčivé malování, napomáhá dětem formou výtvarných technik navázat lepší kontakty mezi sebou, zlepšuje komunikaci, soustředění, rozvíjí fantazii. Jde o 1,5 hodinový program sestavený z her, malování a tvoření s hlínou. Děti pracují v malých 6 členných skupinkách. Tyto kroužky budou pokračovat i v novém školním roce 2019/2020.

Všem dětem přeji krásné prázdniny a už teď se těším na další tvořivá setkání.

Táňa Kasalová

Arteterapie

1.A – Škola v přírodě – Horní Bečva 2019

23.6.2019

Škola v přírodě je vyvrcholením celoroční školní práce. Děti si v praxi vyzkoušely, ověřily a zažily, co se během školního roku naučily. Většina z dětí se ocitla poprvé bez rodičů v neznámém prostředí, v situacích, které musely řešit samostatně, samy za sebe. Musely zmobilizovat všechny svoje smysly, propojit jednotlivé izolované znalosti, dovednosti a vědomosti a problémy vyřešit. Každé z dětí se s novými situacemi vyrovnalo po svém, ale všechny udělaly obrovský pokrok ve svém sebepoznání a sebeobsluze. Navázaly nová přátelství a společně jsme utužili třídní kolektiv. Na našem pobytu nás provázelo sedm barev duhy a krásné počasí.

Za kolektiv učitelů S. Pavlíková

1.A Škola v přírodě

Sportovní den

15.6.2019

V pátek 24.5. se v areálu školy konal Sportovní den. Již dopoledne se všichni žáci zúčastnili charitativního „Běhu pro Filipa“ a též „Her bez hranic“, které připravily studentky z Olomouce. Žáci každé třídy byli rozděleni do tří družstev a na jednotlivých stanovištích plnili různé úkoly dovednostní i vědomostní.

Odpoledne proběhla hlavní část Sportovního dne. Od půl třetí do šesti hodin probíhala na hřišti vystoupení Olomouckých mažoretek, kroužku aerobiku, horeckých seniorek, ukázky miniházené a kopané horeckých benjamínků. Na závěr se uskutečnilo očekávané fotbalové utkání žáků proti učitelům, které symbolicky ale čestně skončilo nerozhodně. Kromě vystoupení na hřišti probíhalo v areálu ještě malování na obličej, v pavilonu Jóga s Jiřinkou, půjčovalo se dvojkolo, pedala a trikke a v neposlední řadě si mohli návštěvníci vyzkoušet přejít po Slick line. Také běh pro Filipa mohli všichni návštěvníci v případě zájmu zaběhnout až do večera.

Bylo krásné počasí a výborné občerstvení a náš Sportovní den navštívilo několik stovek diváků a účastníků. Velké uznání a dík patří všem vystupujícím mažoretkám, kroužku aerobiku, našim seniorkám a ostatním, Sdružení rodičů za občerstvení a panu Bantovi za ozvučení všech vystoupení.

Největší dík patří všem, kteří akci navštívili a potvrdili, že se již nejedná o uzavřenou akci ve škole, ale do budoucna o přátelské setkání žáků, učitelů, rodičů a všech občanů Horky a okolí, a potvrzení toho, že škola patří a je již otevřená všem. Tak příště nashledanou !

Richard Pavel

[Galerie nenalezena]

Týden čtení dětem

11.6.2019

V týdnu od 3.6.do 7.6. se Horecká škola a knihovna zapojila do

9. ročníku Týden čtení dětem

V pondělí proběhla společná tvůrčí dílna dramatického kroužku s prvňáčky v družince. Četla se pohádka o Karkulce a prvňáčci měli možnost zdramatizovat pohádku pomocí loutek nebo kulis. Někteři malovali, jiní se smáli, ale hlavně se zapojili všichni do příjemné akce.

V úterý pak byla pro druháčky a třeťáčky připravena výtvarná dílna s naší arteterapeutkou Táňou Kasalovou. Na zahradě školy se četla knížka Terezy Karlíkové O skřítkovi Lupínkovi a děti tvořili ilustrace k příběhu. Vzniklo hodně povedených obrázků, které jsou k vidění v galerii koridoru školy. Ale hlavně si děti užily volné malování k příběhu.

Reflexi k dalším akcím v rámci týdne čtení – Pasování na čtenáře, čtení dětem v MŠ a sdílené čtení, si můžete přečíst na webu školy od přímých účastníků akce.

Děkujeme všem, kteří se zapojili a těšíme se ze všech, kteří si společné čtení a tvoření užili.

koordinátorka akce Katka Lerchová

Týden čtení dětem