Akce školy

Ve futsalu do druhého kola.

22.10.2018

Po několika letech jsme složili opět futsalový tým, reprezentující naši školu v celostátní soutěži základních škol a ve středu 17.10. jsme odjeli na 1. turnaj do Olomouce na hřiště ZŠ Milady Horákové. V prvním utkání jsme narazili na nejtěžšího soupeře – domácí ZŠ Milady Horákové. Ve kvalitním utkání jsme po urputném boji remizovali 4 : 4. V dalších utkáních jsme porazili ZŠ Luká 3 : 0 a ZŠ Konice 3 : 1. Tyto výsledky znamenaly druhé místo o skóre za domácími a postup do dalšího již Krajského kola. V týmu hráli – David Bola a Jan Nevíma 7.A, Martin Bohačík z 9.A a Matyáš Búbela, Tomáš Dvořák, Ondřej Hampl, Radek Mikšík, Lukáš Neumann, Michal Procházka, Dominik Ratajský a Tomáš Štolfa z 8.A.

Richard Pavel

Výjezd 8.B Domašov

16.9.2018

Tématem našeho výjezdu byly Labyrinty – bludiště.
Snažili jsme se poznat sami sebe po dobu tří dnů. Z počátku se to zdálo jako nesplnitelný úkol, alespoň ze strany žáků. Nicméně později byli všichni šťastni a překvapeni z výsledku. Podívali jsme se do svého nitra a zkusili si být sami (se) sebou.
Hráli jsme mnoho her včetně dvou nočních. V lese jsme z přírodnin stavěli labyrinty, dokonce došlo i na střílení z luku. Dozvěděli jsme se mnoho zajímavostí nejen o sobě a o ostatních spolužácích, ale i o lidech různých společenských vrstev.
Myslím si , že nejenom já, ale i všichni ostatní jsme si celý výjezd užili a je velká škoda, že čtyři spolužáci s námi nebyli.
Za 8. B Markéta Kučerová.

Výjezd 8.B

Konec školního roku s jogou

19.6.2017
Ve středu 14.6. se konalo jógové rozloučení se školním rokem.
Akce se poprvé konala ve venkovním areálu školy, kde jsme se šešli v hojném počtu.
Počasí nám přálo, sluníčko svítilo a dotvářelo velmi příjemnou atmosféru.
Děti s nadšením přivítaly své rodiče a mohlo se začít.

Po úvodní písničce a jógové hře jsme mohli záhájit naši cestu „Putování po světadílech „
Ve skupinkách, děti s rodiči cestovali různými dopravními prostředky po Evropě, Africe atd.
Děti s radostí předváděly rodičům jógové pozice, které už umí a odvážní rodiče zkoušeli pozice opakovat.
Všichni se společně protáhli, uvolnili a věřím, že aspoň na chvíli zapomněli na každodenní starosti.

Akce byla úspěšná a v příštím školním roce na ni určitě navážeme …..namasté                         
                                             vychovatelka  Jiřinka Skřivánková

Čteme dětem

18.6.2017

V týdnu od 5.6.do 9.6. se Horecká škola a knihovna zapojila do 7. ročníku Týden čtení dětem

 Celé Česko čte dětem http://celeceskostedetem.cz/

 V rámci této akce probíhaly na škole, v knihovně a mateřské školce sdílené čtení a další akce spojené se čtením a čtenářstvím vůbec.

Horecká škola podporuje u žáků vztah ke knize, žáci mají ve škole dílny čtení, podporuje se prožitkové čtení. Rozšířila se nabídka školní knihovničky a sami učitelé jim jdou příkladem.

 

Během celého týdne žáci devátých rodčníků navštěvovali školkáčky na školní zahradě, kde jim četli pohádky a učili je první předčtenářské dovednosti. Sami deváťáci tak mohli předat to, co se ve škole naučili.

Ve škole a na školní zahradě pak probíhaly sdílené čtení formou tutorského čtení mezi žáky druhého stupně a prvního stupně. Velcí s malými si vyprávěli o knihách, které čtou, co jim čtení dává a společně tvořili čtenářské stromy. Ale hlavně četli.

Kroužek čtenář pod vedením Anetky Kamínkové uspořádal čtenářskou kavárnu, kde se opět četlo a povídalo za hojné účasti rodičů.

Děti z družinky měly možnost navštívt výtvarnou dílnu s ilustrátorkou dětských knih Evou Chupíkovou a vyzkoušet si tvorbu knižní ilustrace. Jejich dílka jsou vystavena v koridoru školy.

A naši prvňáčci byli pasování v knihovně na čtenáře za přítomnosti rodičů a autora dětských knih Martina Šinkovského, který pro ně připravil zajímavý program.

 

Celý týden se četlo, ale vznikaly i záběry ze sdílených čtení a výpovědi našich žáků byly zaznamenány na kameru. Záznam z celé akce můžete shlédnout v nejbližších dnech na webových stránkách školy.

Děkujeme všem malým i velkým čtenářům, kteří se do akce zapojila, a kteří si mohli vyzkoušet své čtenářské kompetence, a posílit vztahy na naší škole.

Čteme dětem

Přírodovědná stezka

11.6.2017

Ve čtvrtek 1. 6. 2017 se uskutečnila přírodovědná stezka „Putování s bobříkem“. Za krásného počasí vyrazily děti naší školy, MŠ Horka i MŠ Chomoutov v různě početných skupinkách na cestu, která jim ukázala, jak se bobr dokáže přizpůsobit životu ve vodním prostředí. Prostřednictvím naučných her, pozorování a vlastního objevování získaly děti i jejich dospělý doprovod mnoho zajímavých a odborných informací o životě tohoto největšího Evropského hlodavce. Stezka začala v areálu školy ve 14:00 a poslední účastníci dorazili do cíle unavení, ale spokojeni v 17:30 hodin. Velké poděkování patří všem pedagogům 1. stupně, kteří se podíleli na realizaci a zdárném průběhu celé stezky.

S.Pavlíková

Bobřík