Akce školy

Výjezd 8.A a 8.B

15.9.2019

V pondělí 9. září jsme vyjeli do Radíkova, kde se měl konat náš každoroční adaptační výjezd.

Tentokrát jsme měli téma „Bludiště a labyrinty“. I když celé první dopoledne pršelo, nezabránilo nám to zahrát si nějaké hry. Odpoledne, kdy už přestalo pršet, jsme se přesunuli ven a hráli další hry, mezi které například patřilo hledání cesty přes minové pole (samozřejmě ne doslova). Druhý den probíhal podobně, jen s jinými aktivitami, které byly zaměřené právě na bludiště a labyrinty. V tomto duchu jsme také sehráli divadlo o Ariadně, Théseovi a Minotaurovi. Samozřejmě že byly i noční hry, které se setkaly s největším ohlasem.

Na Chatě Pod věží, kde jsme byli ubytováni, skvěle vařili, takže nikdo neměl velkou potřebu dokupovat si jídlo (když tedy nepočítáme sladkosti a energetické nápoje).

Dne 11. září jsme si sbalili naše věci, uklidili pokoje a vydali se domů se skvělými zážitky a bez velkých zranění.

Veronika Špundová (8.B)

ARTETERAPIE, KERAMIKA a MOZAIKA

26.6.2019

V rámci školní družiny se rozběhly v letošním roce nové kroužky arteterapie, keramiky a mozaiky. Arteterapie – léčivé malování, napomáhá dětem formou výtvarných technik navázat lepší kontakty mezi sebou, zlepšuje komunikaci, soustředění, rozvíjí fantazii. Jde o 1,5 hodinový program sestavený z her, malování a tvoření s hlínou. Děti pracují v malých 6 členných skupinkách. Tyto kroužky budou pokračovat i v novém školním roce 2019/2020.

Všem dětem přeji krásné prázdniny a už teď se těším na další tvořivá setkání.

Táňa Kasalová

Arteterapie

Sportovní den

15.6.2019

V pátek 24.5. se v areálu školy konal Sportovní den. Již dopoledne se všichni žáci zúčastnili charitativního „Běhu pro Filipa“ a též „Her bez hranic“, které připravily studentky z Olomouce. Žáci každé třídy byli rozděleni do tří družstev a na jednotlivých stanovištích plnili různé úkoly dovednostní i vědomostní.

Odpoledne proběhla hlavní část Sportovního dne. Od půl třetí do šesti hodin probíhala na hřišti vystoupení Olomouckých mažoretek, kroužku aerobiku, horeckých seniorek, ukázky miniházené a kopané horeckých benjamínků. Na závěr se uskutečnilo očekávané fotbalové utkání žáků proti učitelům, které symbolicky ale čestně skončilo nerozhodně. Kromě vystoupení na hřišti probíhalo v areálu ještě malování na obličej, v pavilonu Jóga s Jiřinkou, půjčovalo se dvojkolo, pedala a trikke a v neposlední řadě si mohli návštěvníci vyzkoušet přejít po Slick line. Také běh pro Filipa mohli všichni návštěvníci v případě zájmu zaběhnout až do večera.

Bylo krásné počasí a výborné občerstvení a náš Sportovní den navštívilo několik stovek diváků a účastníků. Velké uznání a dík patří všem vystupujícím mažoretkám, kroužku aerobiku, našim seniorkám a ostatním, Sdružení rodičů za občerstvení a panu Bantovi za ozvučení všech vystoupení.

Největší dík patří všem, kteří akci navštívili a potvrdili, že se již nejedná o uzavřenou akci ve škole, ale do budoucna o přátelské setkání žáků, učitelů, rodičů a všech občanů Horky a okolí, a potvrzení toho, že škola patří a je již otevřená všem. Tak příště nashledanou !

Richard Pavel

[Galerie nenalezena]

Týden čtení dětem

11.6.2019

V týdnu od 3.6.do 7.6. se Horecká škola a knihovna zapojila do

9. ročníku Týden čtení dětem

V pondělí proběhla společná tvůrčí dílna dramatického kroužku s prvňáčky v družince. Četla se pohádka o Karkulce a prvňáčci měli možnost zdramatizovat pohádku pomocí loutek nebo kulis. Někteři malovali, jiní se smáli, ale hlavně se zapojili všichni do příjemné akce.

V úterý pak byla pro druháčky a třeťáčky připravena výtvarná dílna s naší arteterapeutkou Táňou Kasalovou. Na zahradě školy se četla knížka Terezy Karlíkové O skřítkovi Lupínkovi a děti tvořili ilustrace k příběhu. Vzniklo hodně povedených obrázků, které jsou k vidění v galerii koridoru školy. Ale hlavně si děti užily volné malování k příběhu.

Reflexi k dalším akcím v rámci týdne čtení – Pasování na čtenáře, čtení dětem v MŠ a sdílené čtení, si můžete přečíst na webu školy od přímých účastníků akce.

Děkujeme všem, kteří se zapojili a těšíme se ze všech, kteří si společné čtení a tvoření užili.

koordinátorka akce Katka Lerchová

Týden čtení dětem

Batůžkový projekt

9.6.2019

Během měsíce května na naší škole probíhal Batůžkový projekt. Tento projekt je doprovodným programem humanitární organizace Mary´s Meals, jejíž hlavní činnost se soustřeďuje na poskytování jídla dětem na školách nejchudších zemí světa. V Batůžkovém projektu děti z ČR i jiných států Evropy připravují školní batůžky pro děti v Malawi v Africe.

Žáci do batůžků, které např. již nepoužívají a doma by jim zbytečně ležely nebo by je časem vyhodili, vkládali základní školní pomůcky a hygienické potřeby. Někteří žáci takovýto batůžek připravili doma sami nebo s rodiči, jiní se domlouvali na společném kompletování s dalšími žáky třídy a připravili batůžky společně. Žáci odevzdávali batůžky průběžně během května nebo je shromažďovali postupně ve svých učebnách a předali hromadně za třídu. S výběrem a kompletací batůžků pomáhal také náš školní Ekotým.

Celkově se na naší škole vysbíralo neuvěřitelných 121 batůžků! Do sbírky se zapojili žáci téměř všech tříd i zaměstnanci školy. Během projektu žáci naší školy měli také možnost dovědět se více o tématech, jako je nerovnost a chudoba ve světě a její příčiny nebo smysl a principy humanitární pomoci. Žáci si z projektu odnesli cennou zkušenost, že někomu pomáhají, a bylo milé vidět, že jim pomoc druhým přinášela radost.

Vysbírané batůžky byly odvezeny do skladiště pro ČR v Brně a odtud putovaly do Vídně, kde se nachází centrální sklad pro Evropu. Po nasbírání počtu 6000 ks batůžků (1 lodní kontejner) budou tyto batůžky svezeny do Německa, lodí odeslány do podporovaných škol v Malawi a předány dětem v těchto školách.

Všem dárcům velice děkujeme a vážíme si jejich pomoci!

E. Doleželová

Batůžkový projekt