ŠKOLSKÁ RADA

Školská rada má 9 členů a ve své činnosti se řídí podle § 167 a § 168 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění.

Členové školské rady:

Zákonní zástupci nezletilých žáků, zletilí žáci a studenti:

MUDr. Marie Lukášová

Miloslav Urban

Lucie Valentová

Pedagogičtí pracovníci školy:

Mgr. Jana Hrušková – učitelka

Mgr. Anna Dvorská – učitelka

Kamila Zifčáková - vychovatelka ŠD

Zástupci zřizovatele:

JUDr. Mgr. Lenka Veselá PhD. – předsedkyně školské rady

Filip Pirkl

Tomáš Stroupek

V případě vážných problémů kontaktujte osobně některého člena školské rady.

Nahrávání...