Školní psycholog

 • koordinuje pedagogicko-psychologické poradenství ve škole
 • pracuje s celým systémem školy (vedení školy, pedagogický sbor, pedagogický konzultant, třídní kolektivy, jednotliví žáci a pedagogové, rodiče žáků) a spolupracuje s dalšími subjekty (Pedagogicko-psychologická poradna, Speciálně-pedagogická centra, praktičtí i odborní lékaři, Oddělení péče o rodinu a děti, Policie ČR, Středisko výchovné péče, volnočasová a nízkoprahová zařízení pro děti, školní psychologové z jiných v škol Olomouckém kraji atd.)
 • podílí se na sledování problémových projevů chování, pravidelně provádí analýzy a návrhy konkrétních opatření v péči o žáka
 • provádí kariérové poradenství a diagnostiku v souvislosti s profesní orientací žáků, se kterou doporučuje začít již v 8. třídě (viz nabídka kariérového poradenství)
 • provádí prevenci školní neúspěšnosti a edukační terapii, zjišťuje individuální předpoklady pro uplatňování a rozvíjení schopností a nadání žáků
 • pracuje se žáky s poruchami učení a chování
 • provádí krizovou intervenci a neodkladná psychologická vyšetření žáků
 • nabízí poradenské a terapeutické vedení při zvládání školních, rodinných či osobních nesnází žáků
 • poskytuje konzultační pomoc rodičům nebo jiný osobám odpovědným za výchovu
 • zprostředkovává odpovídající další odbornou péči žákům, rodičům či celým rodinám

Kontakt:

Mgr. Kateřina Lerchová Ph.D.
školní psycholožka

lerchova.poradna@gmail.com
tel.: 585 155 046
 

Konzultační hodiny

středa, čtvrtek, pátek vždy od 7:30 do 16:30
 

Sdělení, aktuality

Vážení rodiče,
v rámci profesního poradenství pro žáky 8. a 9. tříd si Vám dovoluji nabídnout odborné poradenské služby, které usnadní Vašemu dítěti rozhodování při výběru dalšího vzdělávání a volby budoucího povolání. Velkou výhodou je, že vše proběhne v naší škole na základě Vaší osobní žádosti.

Jedná se o následující odborné činnosti:

 • profesní psychodiagnostiku;
 • zmapování a posouzení předpokladů pro další studium (zájmy, motivace, preference, očekávání, styly učení ..);
 • doporučení vhodného učebního či studijního oboru;
 • podpora a vedení v přípravě na přijímací zkoušky;
 • konzultace a poradenství v oblasti perspektivy jednotlivých oborů;
 • závěrečná konzultace s rodiči žáků.

Zkušenosti nám ukazují, že 8. třída je vhodná pro začátek práce na zodpovědné volbě budoucího povolání a nasměrování životní cesty žáků, se kterou právě pečlivá volba povolání úzce souvisí. Toto poradenství nabízíme v návaznosti na probírané téma volby povolání. Velkou výhodou je individuální přístup a dostatek času při provázení žáka sebepoznáním a hledáním jeho budoucího uplatnění.

Nahrávání...