Naše škola je zatím jedinou státní školou na Olomoucku, kde na prvním stupni probíhá vedle klasické výuky i výuka metodou montessori. Žáci těchto tříd plní stejné učební plány jako žáci běžných tříd, jejich výuka se liší v použitých metodách - převažuje samostatná práce s montessori pomůckami a na projektech.

V letošním školním roce 2022/2023 probíhá výuka v pěti montessori třídách. Třídy vedou třídní učitelky: 1.M – Mgr.Lea Höchsmannová, 2.M – Daniela Hrnková, 3.M – Mgr. Jiřina Sedláčková, 4.M – Mgr. Jana Hrušková, 5.M – Mgr. Kamila Fojtášková.

Třídním učitelkám v 1.M a 5.M při jejich práci pomáhají párové učitelky Mgr. Alena Netušilová a Mgr. Veronika Havlíčková. Ve 2.M, 3.M a 4.M pracují asistentky Ivona Navrátilová, Mgr. Marcela Valušková a Lenka Zajíčková.

Kdo budete chtít, přijďte se podívat. Uvidíte sami, jak výuka probíhá.

Den otevřených dveří proběhne 14.3. 2023 od 7:50 hod. – 9:20 hod.

Nahrávání...