Živá zahrada

Na konci ledna 2020 začal na popud paní učitelky Soni Pavlíkové vznikat projekt vybudování přírodní zahrady v areálu základní školy. Našim přáním bylo vytvořit zázemí pro podporu venkovní výuky, prostor pro žáky i učitele k tomu, aby měli chuť a prostor venku trávit více času. A zároveň vytvořit i místo pro setkávání, a příjemné trávení volného času. A to jsme tehdy ještě netušili, že nás čeká období, kdy se školní zahrada stane místem, které díky epidemiologickým opatřením uvnitř školy ožije více než kdykoliv předtím.

Projekt, který jsme nazvali Živá zahrada, navazuje na zázemí přírodní učebny, propojuje ji se vstupním prostorem a je založen na principech přírodní zahrady. Návrh zahrady vzešel jako výsledek nápadů a námětu ze stran učitelů, dětí i návštěvníků školního pozemku a v realizační podobě ho zpracovala Ing. Arch Olga Žáková na celkové ploše 2800 m2.

Během podzimu 2020 a jara 2021 proběhly terénní úpravy, byly vysázeny nové stromy a keře. Na zahradě postupně přibyly mimo jiné záhony s trvalkami a bylinami, motýlí záhon, skalka se svejlem, přírodní koutek s hmyzím hotelem, záhony s ostružinami a vinou révou.

Díky projektu vznikla nová zákoutí s lavičkami a přírodním posezením, která vytváří prostor pro nerušenou práci více skupinám. Bylo zakoupeno vybavení a pomůcky, které umožní dětem i pedagogům využít zahradu jako podnětné prostředí k bádání. Poblíž budovy přírodní učebny vznikly drobné herní prvky – smyslový chodník, sluneční hodiny, váhy a lupy na pozorování přírodnin. Nově vzniklé vyvýšení záhony už loni na jaře ožily a děti sklízely první úrodu.

Na některých pracích se podílely i děti – díky nim byl dokončen například hmyzí hotel, pomáhaly při osazování záhonů a úpravě louky. Našim záměrem bylo do budování zahrady vtáhnout co nejvíce nejen žáky, ale i rodiče a další občany Horky. I když nám situace nedovolila realizovat všechny naplánované akce, máme radost že letos už zahrada plně slouží dětem i učitelům a zažila konečně i akce, které byly otevřené i pro veřejnost – např. Fairovou snídani.

Chtěli bychom poděkovat vedení školy a obci za podporu při přípravě a realizaci projektu a za jeho financování.  

Tento projekt byl dokončen v dubnu 2022 a  je spolufinancován Státním fondem životního prostředí ČR na základě rozhodnutí ministra životního prostředí. 

Foto: Jiří Kuběna