Síťování základních škol v oblasti čtenářské gramotnosti

Projekt si klade za cíl vybudovat síť sdílení zkušeností mezi učiteli základních škol a příklady dobré praxe

z oblasti rozvoje čtenářské gramotnosti.

Snahou je dosáhnout trvalého rozvoje pedagogických kompetencí zapojených učitelů a zvýšení kvality

vzdělávání ve školách.

Sítě škol fungují okolo jednotlivých center, ve kterých jsou realizována pravidelná setkávání.

Projekt je zaměřen na rozvoj čtenářské gramotnosti v předmětech mimo tematickou oblast

Jazyk a jazyková komunikace.

Registrační číslo projektu:

CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_010/0000525

Základní aktivitou projektu je:

pravidelné setkávání učitelů v centrech kolegiální podpory cca 1x měsíčně v počtu 8-10 účastníků

metodická podpora, praktické ukázky a tištěné metodiky pro účastníky

Účastníci získají pro zapojenou školu 10 knih a 2 deskové hry.

Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky.