Projekt Pomáháme školám k úspěchu

Projekt Pomáháme školám k úspěchu

Naše škola je od srpna 2012 zapojena do projektu Pomáháme školám k úspěchu. Projekt se zaměřuje na dosahování vysoké kvality výuky ve veřejných základních školách a zejména na individuální přístup pedagogů k žákům.

Hlavním cílem projektu je naučit každého žáka učit se tak, aby dosahoval co nejlepších vzdělávacích výsledků. Dlouhodobým posláním škol zapojených do projektu je předávat získané zkušenosti dalším školám v České republice.

Projekt iniciovala a financuje Nadace THE KELLNER FAMILY FOUNDATION, rodinná nadace Renáty a Petra Kellnerových (www.kellnerfoundation.cz).

Projekt umožňuje v naší škole financovat zejména:

  • vzdělávání učitelů
  • práci školních mentorů
  • práci školního psychologa
  • práci pedagogických asistentů
  • práci pedagogického konzultanta a kouče
  • aktivity osobnostní a sociální výchovy pro žáky
  • podporu komunikace a spolupráce učitelů s rodiči
  • odměny pro pedagogické pracovníky za kvalitní práci
  • další volitelné formy podpory na základě rozhodnutí pedagogů

________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________