Modernizace učeben ICT

Projekt je zaměřený na modernizaci vybaveni dvou ICT učeben a obnovu zeleně v areálu školy. Modernizace učeben spočívá ve výměně zastaralých počítačů a v doplnění chybějícího vybavení učeben pro zvýšení kvality vzdělávání. Obnova zeleně areálu školy je zaměřena na náhradní výsadbu za malou skupinu jehličnatých stromů, které jsou pro napadení houbovým onemocněním bez další prespektivy.
Projekt je financovaný z Integrovaného regionálního operačního programu v rámci 4. výzvy MAS Moravská cesta IROP Podpora školství v regionu II.