Projekt Absolvent

Fotky absolventských prezentací

24.6.2014

Milí rodiče, milí žáci a pedagogové naší školy!

29.11.2013

V letošním školním roce jsme se rozhodli uzavřít naši devítiletou školní docházku formou svědomité práce na projektu Absolvent. Jeho přípravě jsme se věnovali již minulý rok, sbírali jsme zkušenosti na naší partnerské škole Mendelova v Karviné a navázali přátelské vztahy s tamními žáky i učiteli.

Od listopadu budeme krok za krokem postupovat v práci na projektu, kterou zakončíme červnovým společenským setkáním, kde proběhnou prezentace našeho usilovného snažení. Věříme, že se na výsledky našeho snažení přijde podívat spousta rodičů a učitelů.

Rozhodli jsme pracovat individuálně, ve dvojici nebo trojici.

Zvolíme si nám blízké téma, pro které získáme svého garanta, který nám bude po celou dobu práce na projektu pomáhat.

Máme radost z toho, že můžeme pracovat na tématu, které nás zajímá a ve kterém můžeme zúročit své schopnosti, vědomosti a dovednosti. O naší práci budeme informovat ve školním časopise.

Učitelé mohou přihlédnout k úrovni našeho projektu při hodnocení daného předmětu ve

2. pololetí školního roku.

Práce budeme archivovat a uveřejníme je na webových stránkách naší školy. Současně věříme, že se stanou inspirací pro další absolventy naší školy. Informace o absolvování projektu se objeví i na našem vysvědčení. Obdržíme též absolventský list.

Projekt Absolvent – prezentace