Časový harmonogram

29.11.2013

 

Časový harmonogram projektu Absolvent:

11.11. – 29.11. 2013

oslovení garantů (vedoucích) prací, individuální domluva na způsobu spolupráce (všichni žáci)

výběr tématu (všichni žáci – závazně)

2.12. – 18.12. 2013

formulace pravidel pro tvorbu prezentace a seminární práce

6.1. – 25.4. 2014

výběr zdrojů, práce na PP prezentaci, příprava seminární práce, průběžné konzultace pracovních verzí obou dokumentů (všichni žáci + garanti)

28.4. – 15.5. 2014

dokončování seminární práce, kontrola ze strany garantů, poslední grafické úpravy, tisk

(všichni žáci + garanti)

16.5.2014

odevzdání seminární práce ve dvou vyhotoveních – v písemné a elektronické podobě, uložení na školní disk

9.5. – 5.6. 2014

dokončování PP prezentace, kontrola ze strany garantů, poslední úpravy

6.6.2014

odevzdání PP prezentace na školní disk, volba členů přípravných týmů, pozvánka pro rodiče

18.6. – 20.6. 2014 nebo 23.6 – 25.6. 2014

kavárna pro rodiče – prezentace absolventských prací za účasti pedagogů školy

osvědčení o splnění projektu Absolvent (vedení školy)

26.6. 2014

hodnocení celoročního projektu a průběhu prezentací v rámci třídy

písemné reflexe garantů

27.6. 2014

hodnotící zpráva