Personální podpora a vzdělávání

Projekt je zaměřen na osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání dětí a žáků, usnadnění přechodu dětí z mateřské školy do základní školy, podporu extrakurikulárních aktivit, spolupráci s rodiči dětí a žáků.
Cíle a výstupy projektu:
Zapojení školního psychologa a speciálního pedagoga do výchovně vzdělávacího procesu, zvýšení kompetencí pedagogů prostřednictvím DVPP, podpora žáků ohrožených školním neúspěchem a sdílení zkušeností pedagogů z různých škol prostřednictvím vzájemných návštěv.