Naživo+ Integrace

V rámci projektu Naživo+ se společně s našimi žáky snažíme o integraci jednoho nosného tématu do více předmětů.

Mediální výchova s cílem podporovat u dětí kritický přístup k nebízeným zábavním obsahům her PC byla tématem v únoru. Postavičky z oblíbených počítačových her se žáci 6. tříd pokusili vyrobit z PET lahví v praktických činnostech.

V rámci březnové integrace na téma Multikulturní výchova si žáci 6. tříd ve výtvarné výchově vyzkoušeli, jak se žije jedné menšině – nevidomým. Pomocí hmatu se zavázanýma očima modelovali svůj obličej z keramické hlíny a zjistili JAK SE VIDÍ, KDYŽ NEVIDÍ.

V měsíci květnu to bylo téma Komunikace, žáci měli formulovat a vyjadřovat své myšlenky v logickém sledu, výstižně a souvisle se vyjadřovat a vhodně argumentovat. A že takovou dovednost lze uplatnit opravdu v každém předmětu a hlavně na jakékoliv téma, ukazují fotografie šesťáků, kteří v hodině přírodopisu jako představitelé politických stran mezi zvířaty obhajovali své místo v ekosystému.