Naživo

Projekt NAŽIVO (NAjdi si své místo v ŽIVOtě cestou udržitelného rozvoje)

V lednu 2007 se na ZŠ a MŠ Horka nad Moravou začal realizovat projekt NAŽIVO.

Je financován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR.

Projektu se účastní učitelé a žáci 2. stupně ZŠ.

Je založen na vzdělávání pro udržitelný rozvoj a je postaven na třech pilířích – sociálním, environmentálním a ekonomickém. Trvale udržitelný rozvoj je rozvoj, který uspokojuje potřeby současnosti, aniž by snižoval možnosti budoucích generací uspokojovat vlastní potřeby.

Slavnostní zahájení projektu proběhlo 1.2.2007 ve společenském sále restaurace Autodemont v Horce nad Moravou. Sešli se zde učitelé, partneři školy, zástupci žáků a lektoři. PhDr. Ivan Rynda z Univerzity Karlovy v Praze všechny seznámil s filozofií trvale udržitelného rozvoje.

Co jsme projektem získali?

Zkvalitnění technické základny, další školení učitelů a podporu výuky netradičním způsobem. Zkvalitnily se PROJEKTOVÉ DNY, ve kterých se žáci tvůrčím a prožitkovým způsobem učí dovednostem, které se jim budou hodit v praktickém životě.

Realizace projektových dnů vychází ze vzájemné spolupráce učitelů a žáků, podporuje aktivitu žáků, vede ke společnému výsledku.

esf3

Závěrečný seminář projektu NAŽIVO

14.6.2008

Závěrečný seminář projektu NAŽIVO probíhal ve dnech 13. a 14. června 2008 v Hotelu Prachárna. Cílem semináře bylo zhodnocení osmnáctiměsíční práce, prezentace výsledků pro odbornou veřejnost a výměna zkušeností.

První den setkání byl určen pro realizátory, partnery, zástupce spolupracujících organizací a mentory projektových dnů. Během druhého dne se učitelé – autoři nebo garanti projektových dnů setkali s pedagogy základních i středních škol. Všichni účastníci obdrželi CD s kompletními podklady k realizovaným projektovým dnům.

„Myslím si, že projekt přinesl mnoho pozitivního nejen dětem, ale i nám. Díky němu jsme se my, učitelé, posunuli mnohem dál,“ řekla koordinátorka ŠVP Jana Skácelíková. „Z prezentace projektových dnů bylo cítit nejen obrovské tvůrčí úsilí a invence, ale i schopnost dotáhnout věci do konce a realizovat je,“ ocenila ředitelka školy Kateřina Glosová .

p1 p2 p3

p4 p5 p6

p7 p8 p9

Projektový den – Projekt „Zdraví“

5.6.2008

Projektový den Zdraví připravili ve čtvrtek 5. června pro žáky 2. stupně učitelé ZŠ Horka nad Moravou ve spolupráci se Státním zdravotním ústavem a studenty Střední zdravotnické školy a Vyšší odborné školy zdravotnické Emanuela Pöttinga.

V téměř letním počasí procházely děti deseti stanovišti (např. duševní zdraví, obezita, AIDS, úrazy, sanitka atd.), které byly rozmístěny v areálu školy. Akce byla zaměřena nejen na prevenci úrazů a nácvik první pomoci, ale také na prevenci škodlivého životního stylu, patologických návyků a souvisejících chorob.

„Měla jsem příležitost vyzkoušet si své znalosti o poskytování první pomoci,“ uvedla Eva Hladišová z 8.A třídy. Možnost prohlédnout si sanitku ocenila Jana Mikešová z 8.B: „Překvapilo mě, co všechno v sanitce je, čím vším je vybavená.“

o1 o2 o3

Projektový den – Projekt „Město“

13.5.2008

Neznámým anglickým městem provázeli svého fiktivního hrdinu v rámci projektového dne dívky i chlapci druhého stupně ZŠ a MŠ Horka nad Moravou v úterý 13. května. Na jedenácti stanovištích (např. pošta, restaurace, obchod), které byly rozmístěny v celém areálu školy, plnili zadané úkoly. Studenti FF UP a Gymnázia Hejčín představovali obyvatele neznámého města a komunikovali s žáky výhradně v angličtině. „Bylo to docela dobré, vyzkoušel jsem si angličtinu v praxi,“ zhodnotil den Lukáš Novák, žák 8.A. „Bavilo mě to. Naučil jsem se pár nových slovíček,“ přiznal Vojtěch Kis z 6. třídy. Projektový den je součástí projektu NaŽivo financovaného z Evropského sociálního fondu a Rozpočtu České republiky.

n1 n2 n3

n4 n5 n6

Projektový den – Co budou děti potřebovat za 10 let

22.4.2008

Na otázku Co budou děti potřebovat za deset let, měl odpovědět stejnojmenný projektový den, který proběhl v ZŠ a MŠ Horka nad Moravou v úterý 22. dubna. Děti se zabývaly historickými i současnými povoláními, připravovaly se na konkursní řízení, ale hlavně absolvovaly exkurze u místních podnikatelů. Závěr pak patřil výtvarným workshopům, ve kterých žáci různými způsoby zpracovávali své zážitky a dojmy. Projektové dny tvoří výukový komplex zaměřený na tři hlavní pilíře – ekonomický, sociální a environmentální. Všechny aktivity jsou součástí projektu NaŽivo financovaného z Evropského sociálního fondu a rozpočtu České republiky.

m1 m2 m3

Projektový den – Rozvoj životních dovedností „Zakládáme s.r.o“

31.3.2008

Svět úřadů a formulářů měl žákům II.stupně přiblížit projektový den konaný 31. března. Po úvodním motivačním filmu o úspěšných podnikatelích se skupiny žáků pustili do souboje s úředníky a razítky. Cílem bylo vymyslet podnikatelský záměr, založit společnost s ručením omezeným a navrhnout webové stránky, logo nebo natočit reklamní šot. Na realizaci se podíleli studenti Právnické fakulty Univerzity Palackého.

l1 l2 l3