Realizované aktivity

9. 10. 2008 – třídní schůzky rodičů dětí na ZŠ – představení projektu v tělocvičně základní školy formou prezentace a diskuze za účasti realizačního týmu projektu

DSC_0004 DSC_0007 DSC_0010

jedenkrát za 14 dní, vždy v úterý v 8:00 hod. probíhá pravidelné jednání kontrolního dne stavby v pracovně ředitelky ZŠ Horka nad Moravou

1.12.2008 dokončeno výběrové řízení na vypracování zadávací dokumentace na organizaci a administraci výběrových řízení a byla uzavřena smlouva s dodavatelem firmou Seven consulting s.r.o Přerov

9.12.2008 dokončeno výběrové řízení na dodávku vybavení učeben PC a audiovizuální technikou a uzavřena smlouva s firmou SHARP CENTRUM OLOMOUC s.r.o.

21.1.2009 dokončeno výběrové řízení na zajišťování inženýrsko-investorské činnosti a uzavřena smlouva s panem Karlem Váňou z Horky nad Moravou.

20.2.2009 uzavřena smlouva s dodavatelem stavební části (Aktivita č.1 a č.2) firmou Ptáček – pozemní stavby,s.r.o. Kojetín.

1.3.2009 dokončeno výběrové řízení na zajišťování BOZP na stavbě ze strany investora a uzavřena smlouva s panem Jiřím Štýbnarem z Olomouce.

16.3.2009 dokončeno výběrové řízení na dodávku židlí a ostatního školního nábytku a uzavřena smlouva s dodavatelem firmou AC Interier, s.r.o. Humpolec

23.3.2009 dokončeno výběrové řízení na dodávku vybavení a pomůcek pro učebnu Montessori a uzavřena smlouva s dodavatelem firmou Marie Bártiková – PLUTO Vimperk.

28.4.2009 bylo zrušeno výběrové řízení na vybavení učeben – pracovní dílny a nářadí a bylo sloučeno s výběrovým řízením na vybavení odborné učebny fyziky a chemie, kabinetu chemie a tabule učebny v přírodě. V současné době zatím není toto výběrové řízení ukončeno ( 11.6.2009)

8.6.2009 podáno monitorovací hlášení s žádostí o platbu na Úřad regionální rady.

esf_rop