Aktuality MVMP

Byla dokončena další výběrová řízení v rámci Aktivity č.3 – modernizace a vybavení učeben pro zkvalitnění výuky a to audiovizuální technika a PC, dále došlo ke sloučení původně plánovaných dvou výběrových řízení a to na vybavení dílen a učeben fyziky a chemie do jednoho výběrového řízení.

Dále bylo provedeno výběrové řízení k zajištění inženýrsko-investorské činnosti pro stavbu a výběr subjektu k zajišťování BOZP na stavbě ze strany investora.

Na stavbě již také proběhla kontrolní prohlídka ze strany stavebního úřadu magistrátu města Olomouce, při které bylo konstatováno, že průběh stavby je v souladu s platným harmonogramem a stavebním povolením.

Dne 8.června bylo Regionální radě regionu soudržnosti Střední Morava zasláno monitorovací hlášení s žádostí o první průběžnou platbu ve výši cca 10 mil. Kč. Náklady za projekt ke konci května 2009 dosáhly kolem 11 mil. Kč, tedy již téměř 1/3 plánovaných nákladů celého projektu.

ZŠ na základě výjimky MŠMT ukončí z důvodu realizace tohoto projektu školní rok 2008/2009 již dne 12.6.2009. Zahájení školního roku 2009/2010 bude dne 7.9.2009

esf_rop