Moderní výuka v moderním prostředí

esf_rop

ZŠ a MŠ Horka nad Moravou je partnerem projektu obce Horka nad Moravou s názvem Moderní výuka v moderním prostředí. Projekt je převážně financován z Regionálního operačního programu Střední Morava, oblast podpory 2.3 Rozvoj venkova, podoblast podpory 2.3.2. Sociální infrastruktura.

Celý projekt se realizuje v areálu školy a je rozdělen na 3 aktivity:

Aktivita 1 – Rekonstrukce a modernizace areálu školy
Aktivita 2 – Modernizace venkovních prostor areálu školy
Aktivita 3 – Modernizace a vybavení učeben pro zkvalitnění výuky

ROP Střední Morava: www.rr-strednimorava.cz , www.europa.eu