Mistři kolegiální podpory v oblasti přírodovědné gramotnosti

Cílem projektu je podpořit spolupráci mezi učiteli a současně se cíleně věnovat rozvoji přírodovědných témat ve školách. Projekt byl vypsán MŠMT s ostatními projekty podporujícími kolegiální spolupráci a nebrání školám účastnit se dalších projektů v této oblasti. Zahájili jsme ho v prosinci 2016 a dosud se do něj zapojilo 53 škol, z toho 13 ve spolupráci s Lipkou. Partnery projektu jsou další dvě velké vzdělávací organizace, pražská TEREZA a krkonošský SEVER. Předchozí spolupráce se školami i našimi partnery nám již přinesla řadu zkušeností, které využíváme ve spolupráci s nově zapojenými školami.

Účast každé školy v projektu trvá jeden školní rok a spočívá ve vytvoření školního týmu (3–10 osob), který si klade za cíl rozvíjet vzájemnou kolegiální podporu. Jeden pedagog školy – pedagogický lídr povede celý tým ke společnému plánování, realizaci a vyhodnocování výuky – jednorázových školních akcí i běžných vyučovacích hodin. Tento lídr bude působit jako tzv. interní mentor. Pedagogickému lídrovi i celému jeho týmu bude po celou dobu oporou metodický konzultant z Lipky.

Doba trvání projektu: 1.9.2019 – 30.10.2020.