Což takhle dát si les?

Jedná se o celoroční projekt určený pro děti z MŠ a žáky I. stupně ZŠ zaměřený na environmentální výchovu. Hlavní snahou je dostat děti ze školních lavic do přírody. Na základě terénních exkurzí, pozorování, pokusů, setkávání s odborníky apod. chceme ovlivňovat postoje žáků a jejich vztah ke krajině regionu a životnímu prostředí vůbec. Akce pro veřejnost a mediální prezentace projektu by měly kladně ovlivnit veřejné mínění a vztah občanů k jejich okolí.

Získali jsme podporu MŠMT – částka 100 000,- Kč, kterou využijeme na nákup pomůcek, přírodovědné literatury, realizaci exkurzí a odměny pro žáky, kteří se zapojí do vyhlášených soutěží.

Podzimní akce

 • Zahájení celoročního projektu
 • Výtvarná soutěž Navrhni logo projektu Což takhle dát si les?
 • Zahájení činnosti přírodovědného a bylinkářského kroužku
 • Projekt Odpady spojený s úklidem školního areálu i okolí školy
 • Účast žáků 4. třídy na Odpadové olympiádě v Olomouci
 • Sběr papíru
 • Vycházky do CHKO
 • Účast žáků na výukových programech Sluňákova
 • Den lesa – Lovecká chata
 • Projektové dny
  • Les na podzim
  • Voda
 • Exkurze v ornitologické stanici v Přerově pro členy kroužků
 • Exkurze pro učitele Za odpady kolem Olomouce
 • Školení učitelů o CHKO Litovelské Pomoraví
 • Prohlídka expozice zoologie ve vlastivědném muzeu
 • 1. kolo soutěže Co víš o CHKO Litovelské Pomoraví ?
 • Výroba krmítek pro ptáky
 • Ekorisk – soutěž s tematikou odpadů
 • Pozorování pod mikroskopem (listy, plody apod.)
 • Strom pro ptactvo a zvěř
 • Lidový skanzen Příkazy – Vánoční zvyky a tradice regionu