Centrum kolegiální podpory

Centrum kolegiální podpory 

V únoru letošního roku se naše škola zapojila do projektu Centra kolegiální podpory pořádaného pod záštitou pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci.

Cílem projektu je zlepšení podmínek vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Projekt propojuje učitele, asistenty i vedení základních škol a zprostředkovává sdílení zkušeností formou besed, seminářů a přednášek, vždy jednou měsíčně.

Od února u nás proběhly semináře na témata jako Práce s žáky se speciálními poruchami chování, Práce s cíli ve vyučování, Psychohygiena nebo například Arteterapie. Semináře měly vždy hojnou účast a byly vedeny zejména prakticky.

V následujících měsících nás čeká pokračování semináře Práce s žáky se speciálními poruchami chování, Hodnocení žáka se speciálními vzdělávacími potřebami a také Komunikace učitele s žáky.