Aktivní škola

V rámci výzvy EU peníze školám realizujeme projekt s názvem Aktivní škola.

Souhrnné informace o projektu

Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Název prioritní osy: Počáteční vzdělávánít
Název oblasti podpory: Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školácht
Číslo výzvy: 21t
Název výzvy: Žádost o finanční podporu z OP VK – IP oblasti podpory 1.4 – unit costst
Předpokládané datum zahájení projektu: 01.09.2012t
Předpokládaná doba trvání projektu v měsících: 30,0t
Rozpočet projektu celkem: 1 620 064,00

Cílem projektu je prostřednictvím nových metod a nástrojů docílit zlepšení stavu počátečního vzdělávání na základní škole v České republice. Zkvalitnění a zefektivnění výuky bude dosaženo metodickým vzděláváním a podpůrnými kurzy pedagogických pracovníků, tvorbou a následným používáním nových metodických pomůcek a učebních materiálů ve výuce. Zvýšení efektivity práce se žáky ve vybraných prioritních tématech bude probíhat individualizací výuky prostřednictvím dělení hodin nebo podporou při vzdělávání žáků se SVP a žáků mimořádně nadaných. Snížení výskytu rizikového chování u žáků ZŠ a podpory rovného přístupu ke vzdělávání bude v projektu podpořeno zapojením asistenta pedagoga, psychologa, speciálního pedagoga nebo zavedením programu primární prevence.

O výstupech projektu Vás budeme průběžně informovat.

Zpráva o průběhu projektu

27.5.2014

V rámci realizace projektu vznikly sady vzdělávacích materiálů / digitálních učebních materiálů s následující tématikou:

 • anglický jazyk

  • English speaking countries

  • Revision of grammar

  • Revision of tenses

  • Conversation topics

 • přírodopis

  • ekosystémy ČR

 • matematika

  • aritmetika 7.ročník

 

V případě zájmu o některou z uvedených sad prosím kontaktujte vedení školy: skola zavináč zshorka.cz, příp. koordinátora projektu: jiri.skarohlid zavináč centrum.cz