Zvalitnění výuky v ZŠ Horka nad Moravou

Primárním cílem projektu je zvýšit odborné znalosti a dovednosti žáků ve vazbě na budoucí uplatnění na trhu práce v klíčových kompetencích komunikace v přírodních oborech, v environmentální výchově, vyučovaných podle IROPem podporovaných oblasti Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání. Cíle bude dosaženo prostřednictvím pořízení nového a moderního vybavení do nové venkovní učebny sloužící k výuce předmětů v klíčových kompetencích. Ve vzdělávací instituci tím dojde k modernizaci výuky, zvýšení kvality vzdělávání a zvýšení konkurenceschopnosti absolventů na trhu práce. Sekundárním cílem projektu je vybudování hygienického zázemí k této učebně. Žadatel chce žákům zajistit kvalitní zázemí pro rozvoj jejich vzdělávání, aby byli dokonale připraveni pro další kroky svého života. Realizací dojde ke zvýšení kvality vzdělávání ve vazbě na budoucí uplatnění v navazujícím studiu a následně na trhu práce. Cílem je získání pozitivního vztahu žáků ke vzdělání.

Budou provedeny stavební práce na nové venkovní učebně a bude pořízeno potřebné vybavení. Cíl projektu je synergický se specifickým cílem IROP 2.4: Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělání a celoživotní učení, neboť připraví hmotné podmínky a zabezpečení pro efektivnější realizaci rozvoje požadovaných kompetencí žáků i pedagogů včetně osob sociálně vyloučených či ohrožených sociálním vyloučením.

Venkovní učebna

2.7.2020