Projekty

Skutečně zdravá škola

25.10.2016

Projekt „Skutečně zdravá škola“ na naší škola není jen na papíru.

 

V rámci projektového dne „Evropa nás zajímá“, který se konal na náší škole 12. 10. 2016 jsme pro žáky druhého stupně připravili dílny o Evropské unii, evropských jazycích a další. Jedna z dílen se týkala i evropské kuchyně.

Školní kuchyňka se v ten den změnila v laboratoř evropských specialit, které si žáci sami připravili a pak společně ochutnávali se svými spolužáky. Paní učitelka Valušková, která veden vaření na druhém stupni jako výběrový předmět, se ujala vedení dílny.

Vařila se jídla španělská jako např. španělská tortilla, francouzská – francouzské creepes, nebo z anglické kuchyně – hrášková kaše. Žáci měli možnost prostudovat recepty z jiných evropských zemí a zjistit třeba národní jídla našich sousedních zemí. Vše se zkrátka točilo kolem jídla a vaření v Evropě.

Projektový den se promítl i do školní jídelny, kde bylo pro žáky připraveno speciální menu:

francouzská hrášková polévka

balkánský džuveč s brambory

bulharský zeleninový salát

řecký horský čaj

Festival pedagogické inspirace v Praze

16.4.2014

Festival pedagogické inspirace v Praze

Dne 28. března se všichni pedagogové naší školy zúčastnili Festivalu pedagogické inspirace, který se konal v Praze v Kunraticích na Základní škole Kunratice.

Festival byl přehlídkou inspirativních příkladů dobré učitelské práce a příležitostí pro sdílení zkušeností více jak 270 pedagogů ze sedmi základních škol zapojených do projektu Pomáháme školám k úspěchu a dalších spolupracujících škol. Připraveno bylo 51 praktických dílen, které vedli pedagogové pro své kolegy z ostatních škol a výborní externí lektoři. Během festivalu každý navštívil čtyři 90 minutové dílny, dle vlastního výběru. Lektorskou práci si vyzkoušely také čtyři kolegyně, které vedly dílnu Využití montessori pomůcek při výuce českého jazyka v 1. třídě a matematiky ve 3. třídě a dílnu Čtenářství ve školní družině a spolupráce s rodiči.

Vše bylo dokonale zorganizované a v příjemné atmosféře kunratické školy jsme nasáli mnoho inspirace pro zkvalitnění naší práce.

Seminář Čteme s nečtenáři

16.3.2014

Seminář Čteme s nečtenáři

Dne 8. března 2014 se uskutečnil seminář Čteme s nečtenáři s K. Šafránkovou, která nám poodhalila tajemství práce s nečtenáři. Ukázala nám prostřednictvím modelových lekcí, jaké strategie volit při práci s nejmenšími dětmi. Také nám poskytla několik rad, jak navázat dobré vztahy s rodiči, a ukázala nám možnosti, jak vést dílny čtení s rodiči. Tohoto setkání se účastnily i kolegyně z MŠ, což považujeme za velký úspěch a také začátek naší nové spolupráce.

Mgr. Soňa Pavlíková

Letní škola PŠÚ

11.9.2013

LETNÍ ŠKOLA V PŘEROVĚ

Nový školní rok 2013/14 prožili pedagogové naší školy od pondělí 26. 8. do středy 28.8. na třídenní letní škole v Přerově s pedagogy z dalších tří škol projektu Pomáháme školám k úspěchu.

Učitelé se setkali se 150 kolegy z pražských Kunratic, středočeských Zdic a z Karviné.

Při úvodním posezení v kruhu jsme se nejprve seznámili s novými kolegy v našem sboru. Pak následovalo společné zahájení a prezentace projektu krátkým filmem, kterou vedl ředitel nadace pan Jan Leiner.

Na společných vzdělávacích dílnách se učitelé pod dohledem nejlepších českých lektorů zdokonalovali především v problematice hodnocení a poskytování zpětné vazby, kdy pracovali s videozáznamy z ukázkových hodin. Velkou pozornost věnovali také rozvoji čtenářské gramotnosti nebo výuce matematiky podle prof. Hejného, který setkání osobně navštívil.

Pedagogové naší školy nejvíce ocenili možnost setkat se s učiteli z ostatních škol na minikonferenci a při oborových sdíleních. Se svými kolegy se dělili o zkušenosti s výukovými metodami, organizačními postupy a nápady z praxe. Ocenili systém, kdy se každý pedagog mohl zapsat do různých dílen a podílet se v rámci dílen na samotné tvorbě výjezdu.

Třetí výjezdní den měly školy vyhrazeny samy pro sebe. Naše škola pracovala na tvorbě kalendária a organizace nového školního roku.

_______________________________________________________________________________________________________________________

Projektový den Právní minimum

18.5.2013

Dne 18. května proběhl na naší škole projektový den s názvem Právní minimum (ochrana spotřebitele). Na jeho realizaci se podíleli studenti Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, kteří pro druhý stupeň připravili čtyři dílny, ve kterých upozorňovali na nástrahy číhající ve světě nákupů, uzavírání nejrůznějších smluv a dohod nebo reklamací. Na prvním stupni byl projektový den převážně zaměřen na nakupování a vyhodnocení možnosti úspor.