Učitelé

VEDENÍ  ŠKOLY

Ředitelka

Mgr. Sylva Stavarčíková

Zástupkyně ředitelky

Mgr. Martina Hricová

Zástupce ředitelky

Mgr. Miroslav Kubíček

TŘÍDNÍ  UČITELÉ

1.A

Mgr. Soňa Pavlíková

1.M

Mgr. Lea Höchsmannová

2.A

Mgr. Ladislava Šedová

2.M

Mgr. Daniela Hrnková

3.A

Mgr. Lucie Pryclová

3.M

Mgr. Jiřina Sedláčková

4.A

Mgr. Vladimíra Bačáková

4.M

Mgr. Jana Hrušková

5.A

Mgr. Andrea Suková

5.M

Mgr. Kamila Fojtášková

6.A

Mgr. Anna Dvorská

6.B

Mgr. Ondřej Šnevajs

7.A

Mgr. Jiří Škarohlíd

7.B

Mgr. Martin Malenovský

8.A

Mgr. Lenka Rýznarová

8.B

PhDr. Jana Skácelíková

9.A

Mgr. Jakub Neubauer

9.B

Mgr. Milena Zapletalová

NETŘÍDNÍ  UČITELÉ

Aj

Mgr. Čeněk Cvešper

Aj - Tv

Mgr. Jáchym Jedlička

Nj

Mgr. Veronika Neubauerová

1. a 2. stupeň - Aj

Mgr. Ludvík Kalibán

1. a 2. stupeň - Aj

Mgr. Tereza Cvešperová

Ma - Fy

Mgr. Richard Pavel

Hv - VkO

Bc. Jiří Libra

Fy -Aj

Bc. Lubomír Dvořák

SH, vaření

Mgr. Pavla Kubíčková

1. stupeň – párová učitelka 1.A

Mgr. Ivana Rýznarová

1. stupeň – párová učitelka 5.M

Mgr. Veronika Havlíčková

1. stupeň – párová učitelka 1.M

Mgr. Alena Netušilová

Školní psycholog

Mgr. Kateřina Lerchová Ph.D

Speciální pedagog - logoped

Mgr. Michaela Nadymáčková (specialni.pedagog@zshorka.cz)

Umístění učeben

Pavilon A: ředitelna, kancelář, odborná učebna AJ, odborná pracovna Che-Fy, odborná pracovna Vv, PC učebna velká, PC učebna malá, cvičná kuchyně, kmenová učebna , VIII.B, VII.A, IX.A, ŠD, dílny, keramická dílna
Pavilon B: kmenová učebna VI.A, VI.B, VII.B,  VIII.A, IX.B odborná pracovna Př-Z
Pavilon C: kmenová učebna I.Montessori, II.Montessori, III.Montessori, IV. Montessori, V. Montessori, ŠD, školní  psycholog, učebna HV
Pavilon D: kmenová učebna I.A, II.A, III.A, IV.A, V.A, ŠD

Časový rozpis vyučovacích hodin

Hodina Čas
1. 7:50 – 8:35
2. 8:45 – 9:30
3. 9:50 – 10:35
4. 10:45 – 11:30
5. 11:40 – 12:25
6. 12:35 – 13:20
Nahrávání...