Učitelé

VEDENÍ  ŠKOLY

Ředitelka

Mgr. Sylva Stavarčíková

Zástupkyně ředitelky

Mgr. Martina Hricová

Zástupce ředitelky

Mgr. Miroslav Kubíček

TŘÍDNÍ  UČITELÉ

1.A

Mgr. Ivana Rýznarová

1.M

Mgr. Daniela Hrnková

2.A

Mgr. Soňa Pavlíková

2.M

Mgr. Lea Höchsmannová

3.A

Mgr. Ladislava Šedová

3.M

Mgr. Kamila Fojtášková

4.A

Mgr. Andrea Suková

4.M

Mgr. Jiřina Škobrtal

5.A

Mgr. Vladimíra Bačáková

5.M

Mgr. Jana Hrušková

6.A

Mgr. Jakub Neubauer

6.B

Mgr. Čeněk Cvešper

7.A

Mgr. Anna Dvorská

7.B

Mgr. Ondřej Šnevajs

8.A

Mgr. Jiří Škarohlíd

8.B

Mgr. Martin Malenovský

9.A

Mgr. Lenka Rýznarová

9.B

PhDr. Jana Skácelíková

NETŘÍDNÍ  UČITELÉ

Ma - Che

Mgr. Milena Zapletalová

Aj - Tv

Mgr. Jáchym Jedlička

Nj

Mgr. Veronika Neubauerová

1. a 2. stupeň - Aj

Mgr. Ludvík Kalibán

1. a 2. stupeň - Aj

Mgr. Tereza Cvešperová

Ma - Fy

Mgr. Richard Pavel

Hv - VkO

Bc. Jiří Libra

Aj - Nj

Bc. Pavel Nimrichter

Rodilý mluvčí

Glenn Hopkins

1. stupeň – párová učitelka 1.A

Mgr. Ivana Rýznarová

1. stupeň – párová učitelka 1.M

Mgr. Alena Netušilová

1. stupeň – párová učitelka 2.A

Mgr. Lucie Pryclová

1. stupeň – párová učitelka 5.M Mgr. Veronika Havlíčková

Školní psycholog

Mgr. Kateřina Lerchová Ph.D

Speciální pedagog - logoped

Mgr. Michaela Nadymáčková (specialni.pedagog@zshorka.cz)

Umístění učeben

Pavilon A: ředitelna, kancelář, odborná učebna AJ, odborná pracovna Che-Fy, odborná pracovna Vv, PC učebna velká, PC učebna malá, cvičná kuchyně, kmenová učebna , VI.A, VIII.A, IX.B, ŠD, dílny, keramická dílna
Pavilon B: kmenová učebna VI.B, VII.A, VII.B, VIII.B,  IX.A odborná pracovna Př-Z
Pavilon C: kmenová učebna I.Montessori, II.Montessori, III.Montessori, IV. Montessori, V. Montessori, ŠD, školní  psycholog, učebna HV
Pavilon D: kmenová učebna I.A, II.A, III.A, IV.A, V.A, ŠD

Časový rozpis vyučovacích hodin

Hodina Čas
1. 7:50 – 8:35
2. 8:45 – 9:30
3. 9:50 – 10:35
4. 10:45 – 11:30
5. 11:40 – 12:25
6. 12:35 – 13:20
Nahrávání...