Charakteristika, umístění, vybavení ŠD

Školní družina je součástí ZŠ a MŠ Horka nad Moravou. Děti jsou rozděleny do sedmi oddělení, kapacita je 189 žáků 1. stupně ZŠ. V současné době pracuje v odděleních sedm vychovatelek. Místnosti školní družiny se nacházejí v suterénu pavilonu A, v pavilonu D a C.

K dispozici máme tělocvičnu, cvičnou kuchyň, počítačové učebny, keramickou dílnu, venkovní učebnu, sportovní areál. K rekreačním a pohybovým aktivitám využíváme školní zahradu, hřiště v obci, blízké okolí školy, CHKO Litovelské Pomoraví.

Všechny děti ŠD se stravují ve školní jídelně. Materiální podmínky jsou dobré, pravidelně vybavujeme školní družinu novými hračkami a pomůckami. Školní družina nabízí žákům smysluplné využívání volného času před začátkem vyučování a po jeho ukončení. Poskytuje relaxační, odpočinkové a pohybové aktivity, rozvíjí zájmy a nadání dětí, prohlubuje a rozšiřuje vědomosti žáků. Vede žáky k samostatnosti, pečlivosti, pěstování návyků sebe- obsluhy, společenského chování a soužití v kolektivu, kamarádství, podporujeme čtenářství a navazujeme spolupráci s rodiči.

Režim školní družiny navazuje na vyučování i časovou organizaci zájmových kroužků.

Součástí programové nabídky jsou zájmové kroužky ŠD.

Provoz školní družiny:
6:20 – 7:50
11:30 – 17:00

Zájmové kroužky školní družiny:
 

 Den   Kroužek Čas Vychovatelka
Po

 Výtvarník 1. třída

 Výtvarník 2. třída

15:00 - 16:00

15:00 - 16:00

 Daniela Slámová

 Sabina Spáčilová

Út  Čtenář 15:30 - 16:30  Aneta Spáčilová
St

 Sportovní kroužek 1. třída

 Sportovní kroužek 2.-4. třída   

14:30 - 15:15

15.15 - 16:00

 Katka Kozáková

 Lenka Táborská

Čt

 Taneční kroužek 3.-5. třída

15:30 - 16:30

 Sabina Spáčilová

-----

Přihláška k dispozici zde. Kroužky jsou zdarma.

 

Ranní provoz ŠD je od 6:20 hod. ve ŠD IV. – pavilon A, zvonek č. 15.

Odpolední provoz ŠD je od 11:30 – 17:00 hod.

Při vyzvedávání dítěte ze ŠD zvoňte na příslušné oddělení a vyčkejte na jeho příchod!
 

Oddělení

Jméno vychovatelky

Číslo zvonku

Číslo zvonku
od 16.00 hod

ŠD 1.A

Daniela Slámová

*32 (*33)

*15

ŠD 1.A

Pavla Kubíčková

*27 (*32)

*15

ŠD 1.M

Sabina Spáčilová

*15

 

ŠD 2.A

Katka Kozáková

*25 (*33)

*15

ŠD 2.M

Kamila Zifčáková

*26 (*31)

*15

ŠD
3.A, 4.A, 5.A

Lenka Táborská

*33 (*25)

*15

ŠD
3.M, 4.M, 5.M

Aneta Spáčilová

*31 (*26)

*15

Nahrávání...