Zaměstnanci

Zaměstnanci základní školy

Vedení školy

Titul Jméno Pracovní zařazení
Mgr. Sylva Stavarčíková ředitelka školy
Mgr. Martina Hricová zástupkyně ředitelky
Mgr. Miroslav Kubíček zástupce ředitelky

Učitelé

 

Titul Jméno Pracovní zařazení
Mgr. Bačáková Vladimíra učitelka 1. st.
Mgr Bartoňová Michaela učitelka 1. st.
Mgr, Cvešper Čeněk učitel Aj
Mgr. Dvorská Anna učitelka, Př – Tv
Mgr. Fojtášková Kamila Učitelka 1. st.
Mgr. Höchsmannová Lea učitelka 1. st.
Mgr. Hrnková Daniela učitelka 1. st.
Mgr. Hrušková Jana učitelka 1. st., spec.ped.
Mgr. Juříková Alžběta učitelka Aj
Mgr. Kalibán Ludvík učitel Aj
Mgr. Malenovský Martin učitel Čj – VkO
Bc. Merunková Květa učitelka 1. st.
Mgr. Müllerová Šárka učitelka 1. st.
Mgr. Němcová Anna učitelka 1. st.
Mgr. Netušilová Alena učitelka Hv
Mgr. Neubauer Jakub učitel Dě – Ze
Mgr. Neubauerová Veronika učitelka Nj
Mgr. Pavel Richard učitel, M – Tv
Mgr. Pavlíková Soňa učitelka 1. st., spec. ped.
Mgr. Rýznarová Lenka učitelka 1. st.
Mgr. Sedláčková Jiřina učitelka 1. st.
PhDr. Skácelíková Jana učitelka, Č – D
Mgr. Suková Andrea učitelka 1. st.
Mgr. Šedová Ladislava učitelka 1. st.
Mgr. Škarohlíd Jiří učitel M – Př
Mgr. Šnevajs Ondřej učitel Aj – Inf
Mgr. Švehlová Marta učitelka 1.st, Čj
Mgr. Valušková Marcela učitelka, Č – Vv
Mgr. Vaňková Tereza učitelka Aj
Mgr. Zapletalová Milena učitelka, M – Ch

Školní družina

Miluše Žitníková vedoucí vychovatelka