Zaměstnanci

Zaměstnanci základní školy

Vedení školy

Titul Jméno Pracovní zařazení
Mgr. Sylva Stavarčíková ředitelka školy
Mgr. Martina Hricová zástupkyně ředitelky
Mgr. Miroslav Kubíček zástupce ředitelky

Učitelé

 

Titul Jméno Pracovní zařazení
Mgr. Bačáková Vladimíra učitelka 1. st.
Mgr. Dekarová Miroslava Ph.D. učitelka Aj – Hv
Mgr. Dvorská Anna učitelka, Př – Tv
Mgr. Fojtášková Kamila Učitelka 1. st.
Mgr. Glosová Kateřina učitelka Vv
Mgr. Hánková Klára učitelka 1. st.
Mgr. Höchsmannová Lea učitelka 1. st.
Mgr. Hrnková Daniela učitelka 1. st.
Mgr. Hrušková Jana učitelka 1. st., spec.ped.
Mgr. Kalibán Ludvík učitel Aj
Mgr. Kotková Zita učitelka 1. st.
Mgr. Malenovský Martin učitel Čj – VkO
Mgr. Markovičová Alexandra učitelka Tv
Bc. Martenová Veronika učitelka Nj
Mgr. Maršíková Tereza učitelka Aj
Mgr. Netušilová Alena učitelka Hv
Mgr. Neubauer Jakub učitel Dě – Ze
Mgr. Pavel Richard učitel, M – Tv
Mgr. Pavlíková Soňa učitelka 1. st., spec. ped.
Mgr. Rýznarová Ivana učitelka 1. st.
Mgr. Rýznarová Lenka učitelka 1. st.
PhDr. Skácelíková Jana učitelka, Č – D
Mgr. Šedová Ladislava učitelka 1. st.
Mgr. Škarohlíd Jiří učitel M – Př
Mgr. Šnevajs Ondřej učitel Aj – Inf
Mgr. Švehlová Marta učitelka 1.st, Čj
Mgr. Valušková Marcela učitelka, Č – Vv
Bc. Vaňková Tereza učitelka Aj
Mgr. Zapletalová Milena učitelka, M – Ch

Školní družina

Miluše Žitníková vedoucí vychovatelka