Zaměstnanci

Zaměstnanci základní školy

Vedení školy

Titul Jméno Pracovní zařazení
Mgr. Sylva Stavarčíková ředitelka školy
Mgr. Martina Hricová zástupkyně ředitelky
Mgr. Miroslav Kubíček zástupce ředitelky

Učitelé

 

Titul Jméno Pracovní zařazení
Mgr. Bačáková Vladimíra učitelka 1. st.
Mgr. Dvorská Anna učitelka, Př – Tv
Mgr. Glosová Kateřina učitelka Vv
Mgr. Havlíčková Veronika učitelka 1. st.
Mgr. Höchsmannová Lea učitelka 1. st.
Mgr. Hrnková Daniela učitelka 1. st.
Mgr. Hrušková Jana učitelka 1. st., spec.ped.
Mgr. Kačmárová Kateřina učitelka 1. st.
Mgr. Kalibán Ludvík učitel Aj
Mgr. Kosmályová Mária učitelka Nj
Mgr. Kotková Zita učitelka 1. st.
Mgr. Malenovský Martin učitel Čj – VkO
Mgr. Markovičová Alexandra učitelka Tv
Mgr.Bc. Otavová Marcela učitelka 1. st., Aj
Mgr. Pavel Richard učitel, M – Tv
Mgr. Pavlíková Soňa učitelka 1. st., spec. ped.
Mgr. Rýznarová Ivana učitelka 1. st.
PhDr. Skácelíková Jana učitelka, Č – D
Mgr. Šedová Ladislava učitelka 1. st.
Mgr. Škarohlíd Jiří učitel M – Př
Mgr. Šnevajs Ondřej učitel Aj – Inf
Mgr. Švehlová Marta učitelka 1.st, Čj
Mgr. Valušková Marcela učitelka, Č – Vv
Mgr. Zapletalová Milena učitelka, M – Ch

Školní družina

Miluše Žitníková vedoucí vychovatelka