Matematika prof. Hejného

VÝUKA MATEMATIKY PODLE METODY PROFESORA HEJNÉHO

Třetina škol v České republice vyučuje matematiku metodou profesora Hejného, která je orientována na budování schémat a je založena na 12 základních principech, které jsou uspořádány tak, aby žák byl schopen matematiku objevovat sám.

Jedná se o budování schémat, práci v prostředích, prolínání témat, rozvoj osobnosti, skutečnou motivaci, reálné zkušenosti, radost z matematiky, vlastní poznatek, roli učitele, práci s chybou, přiměřené výzvy a podporu spolupráce žáků.

Na naší škole se touto metodou matematika učí v některých třídách.

 

Ke shlédnutí díl seriálu VŠI VE ŠKOLE, který se zabývá touto tématikou:

https://www.stream.cz/vsi-ve-skole/10005004-matematika-ktere-rodice-nerozumi#nejnovejsi

Podrobnější informace pro zájemce:

www.h-mat.cz

Na naší škole bylo natočeno ve spolupráci s UP Olomouc následující video:

Hejného metoda ve výuce matematiky

http://old.pdf.upol.cz/menu/motivacni-videa/dobra-praxe-3/