Volitelné a nepovinné předměty

Volitelné předměty

vyučovány na druhém stupni:  jedna hodina v 7.  ročníku, v 8. a 9.ročníku 2 hodiny na základě výběru žáků ve školním roce 2017/2018

 • Sportovní hry
 • Dějepisný seminář
 • Dramatická výchova
 • Žurnalistika
 • Vaření
 • Přírodopisné praktikum
 • Programování
 • Konverzace v Aj
 • Ekonomika domácnosti
 • Robotika
 • Psaní na elektronické klávesnici
 • Šachy

Volitelné předměty, o které není zájem, se neotevírají.

Nepovinné předměty

Nepovinný předmět je nad rámec povinných a volitelných předmětů.