9. ročník

ZEMĚPIS

CESTOVNÍ RUCH SVĚTA

ZADÁNÍ: Každý žák si vybere jedno turisticky zajímavé místo ve světě a připraví si referát nebo prezentaci, kde bude:

  • základní zeměpisné údaje
  • zajímavosti
  • obrázky
  • mapa
  • čas 5. min

KRITÉRIA HODNOCENÍ

1. prezentace práce

  • dodržení domluveného termínu prezentace
  • dodržení stanoveného času (5 min.)
  • věcná správnost (splněny všechny body zadání)

2. komunikativní dovednosti<

  • Kriteria hodnocení : 1- téměř vždy, 2- často, 3- někdy, 4- zřídka
Kriteria hodnocení 1 2 3 4
1. Udržuje oční kontakt
2. Vyjadřuje se spisovně
3. Ví, o čem mluví
4. Vystupuje kultivovaně, nepodcenil svůj vnější vzhled
5. Udržuje pozornost posluchačů