Chemie 9.A

TÉMATA PROJEKTU : PŘÍRODNÍ LÁTKY, CHEMICKÉ VÝROBY

Písemná- sběr a zpracování informací k zadanému tématu

Kriteria:

rozsah 2 strany A4, možno vložit 1-2 obrázky(max. zabírají 1/3 strany)

úprava jednotné písmo max 14, nadpis 20, vložení obrázků v textu, odstavce, zvýraznění důležitých pojmů

obsah základní informace o tématu z chemického hlediska, zpracované v logické struktuře, uvedené ZDROJE, podpis

termíny KONZULTACE do konce kalendářního roku

ODEVZDÁNÍ do 15. ledna 2019 ELEKTRONICKY

2.pololetí

ELEKTRONICKÁ PREZENTACE A OSOBNÍ VYSTOUPENÍ

zpracování daného tématu do elektronické prezentace a její představení spolužákům

Kriteria prezentace:

termín odeslání do 19.4. 2019

rozsah: minimálně 5 obsahových slidů +úvod + zdroje, jméno tvůrce

s ohledem na čitelnost

velikost písma  (min 22)

důraz na kontrast pozadí a textu

v prezentaci min 2 obrázky

přiměřené množství textu

zápis – +1 slide nebo připravený text pro vytištění

možnost příloh – video, pokus, ukázky

Kriteria vystoupení:

srozumitelnost, dostatečná hlasitost, rychlost mluvy, artikulace, modulace hlasu, gestikulace, oční kontakt,

informace navíc mimo prezentaci

Hodnocení:

1 hodnotitel vybraný žákem, 1 hodnotitel vybraný ze třídy učitelem, dobrovolní hodnotitelé, učitel

Hodnocením vzniknou dvě známky: za elektr. prezentaci, za vystoupení