Matematika 8.B

DOMÁCÍ ÚKOLY

Zadané domácí úkoly v letošním roce vypracovávají žáci podle své volby.

Při hodnocení práce v matematice za dané klasifikační období budou žáci dokladovat alespoň 50% vypracovaných úkolů.

Termíny pro vypracování domácích úkolů jsou určeny pro možnou konzultaci postupů či vyjasnění řešení.