7. A

Podzimní výjezd 7. ročníku

29.9.2019

V termínu od 4. do 6. září se třídy 7.A a 7.B zúčastnili adaptačního pobytu v Radíkově s tématem Poselství od Protinožců. V příjemném prostředí Chaty pod věží a okolní přírody se žáci seznámili s Austrálií, tamními domorodými lidmi a jejich zvyky a v různých tematických hrách a aktivitách vyzkoušet spolupráci ve skupinách, svoji vytrvalost, nápaditost a komunikaci. Součástí výjezdu byla i návštěva Zoo na Svatém Kopečku, noční hra nebo napínavé sportovní utkání ve fotbale či stolním tenise.

Výjezd 7.ročník

Zábavná prvouka z Moravské cesty

19.5.2019
Spolu z žákyněmi sedmého ročníku Hankou, Zuzkou a Radkou jsem
zpracovávala podklady k publikaci mapující obce zdejšího regionu.
Jedná se o publikaci určenou pro žáky prvního stupně, která je má seznámit s historií a zajímavostmi
regionu v němž žijí. Autoři projektu oslovili i naši školu a my jsme se rády zúčastnily. Díky vstřícnosti
obce, jsme měly k dispozici obecní kroniky.
Spolu s žákyněmi jsem je pročítala, hledaly jsme společně informace v literatuře a procházely obcí.
Mým cílem bylo nejen splnit zadané úkoly projektu, ale i ukázat žákyním se zájmem o historii jak
vypadá práce s prameny a vysvětlit jim úskalí i možnosti, které tato práce obnáší.
Myslím, že i když v Horce či okolí vyrůstají a jsou její součástí, objevily kromě množství nových
informací i malebná zákoutí obce, která dosud zůstávala jejich zraku skryta.
V neposlední řadě vnímám jako důležité, že mé mladé kolegyně oslovovaly nejstarší členy rodiny a
naslouchaly jejich vzpomínkám. To vše posiluje u nejmladších obyvatel zájem o obec, v níž žijí. A to je, troufám si říct, to nejpodstatnější.
Cituji, jak hodnotí práci Hanka: „ Poprvé jsme hledaly v kronikách. Bylo to velmi zajímavé.
Kdybych tady nebyla, nikdy bych neměla možnost se podívat do obecních kronik. Baví mě historie,
takže to pro mě bylo hodně zábavné. Byla jsem ve trojici s Ráďou Uvízlovou a se Zuzou Peškovou.
Dohromady jsme odvedly dobrou práci, ale bez pomoci paní učitelky Jany Bzdilové bychom to
nezvládly. Moc děkuji za příležitost.“
Zuzka dodává: „Já jsem hledala, proč se Horka jmenuje Horka a proč obecní znak vypadá
tak jak vypadá. Poprvé jsem viděla horeckou kroniku a listovala jsem jí. Překvapilo mě, kolik tu je a
bylo hřbitovů. Pak jsem ještě chodila po Horce s paní učitelkou.
Jana Bzdilová

Stále aktuální KYBERPROSTOR

12.4.2019

Dnes v sedmých třídách naší školy proběhla přednáška pořádaná Centrem prevence rizikové virtuální komunikace zaměřená, jak řekl lektor Lukáš z poradny E-bezpečí, na „ nešvary na internetu“. Uvolněný počátek přednášky, kdy jsme se bavili termíny „technostres“,“SMSkový krk“ či „tabletové rameno“, vystřídala diskuze nad závažnějšími pojmy (např. kybergrooming) a zejména riziky, na která je třeba brát zřetel, při využívání sociálních sítí, hraní her apod.

Velmi oceňuji, že přednáška byla pro žáky zajímavá nejen svým obsahem, ale zejména provedením. Teorie byla vyvážena reálnými příklady, s nimiž se lektor setkal i mediálně známými zahraničními případy. To, že se žáci živě zapojovali do diskuze a dokázali vlastními slovy vysvětlit podstatu problémů, o kterých jsme hovořili, je důkazem toho, že i když o problematice rizik spojených s pohybem v kyberprostoru již mnohé slyšeli, je to téma stále zajímavé a aktuální.

E-bezpečí

Vánoční bruslení

3.1.2019

Tradiční předvánoční setkání žáků třídy, jejich rodičů a třídního učitele s paní asistentkou se v letošním roce uskutečnilo na netradičním místě. Ve středu 12.12. v podvečerních hodinách jsme se totiž sešli na zimním kluzišti na Dolním náměstí v Olomouci. V příjemné atmosféře společného setkání jsme si užili radost z pohybu, vzájemné sdílení i dobroty z okolních stánků.

O den později se 7. B s bruslemi vydala na zimní kluziště podruhé. Tentokrát se na něm setkala s paralelní třídou a jejich doprovodem. Celé kluziště měli sedmáci jen pro sebe a tak si ho mohli náležitě užít. Bylo hezké sledovat, jak se žáci baví a užívají si zimních radovánek. V závěru akce se našla chvilka času i na vánoční trhy s horkou čokoládou, dětským punčem nebo trdelníkem.

Vánoční bruslení

Adaptační výjezd 7. ročníku

25.9.2018

Tradiční zářijový výjezd tříd 2. stupně tentokrát zavedl třídy 7.A a 7.B do Cakova a po celé tři dny žáky provázelo téma Poselství od protinožců. Program inspirovaný stejnojmennou knihou americké spisovatelky Marlo Morganové přiblížil účastníkům každodenní život australských domorodců.

Žáci například komponovali hudební skladby na nástroje vyrobené čistě z přírodních materiálů. Procházka okolím Cakova jim posloužila ke sběru nejrůznějších přírodních barviv, které pak využili při výtvarné aktivitě – malbě australských zvířat. Velkou oblibu si vysloužily aktivity v (moravsko)australské noční buši.

Zde jsou některý ohlasy žáků:

Na tomto výjezdu mě nejvíce bavily některé hry. Hned první večer mě bavilo lovení perel, i když jsem vypadla už v prvním kole. Také se mi líbila přehazovaná. Škoda, že jsme ji mohli hrát jenom ve volném čase. Noční obcházení pole bylo trochu zábavnější než stezka odvahy. Nejvíce se mi ale líbilo dívat se na hvězdy.

Hodně mě bavily obě noční hry. Také se mi líbila ta hra s brčky. Pak jsem si užila hru, jak jsme běhali a zapamatovávali si části slov a z těch částí jsme skládali názvy zvířat. Bavilo mě to, protože jsme se do skupin mohli rozdělit sami, a tak se nám dobře spolupracovalo. Nesmím zapomenout na to kreslení přírodninami. Nakreslili jsme koalu, kterou jsme kvůli barvě pojmenovali „Zvratek“.

Martin Malenovský

Adaptační výjezd 7. ročníku